Araştırma Projeleri Veri Tabanı

Ormancılık Araştırma Enstitülerinin Projelerini İçerir

Araştırma Projeleri

Devam Eden Tüm Projeler


1 Ağaçlandırma Alanlarındaki Genç Kızılçam (Pinus brutia) Meşcerelerinde Çam Keseböceği (Thaumetopea wilkinsoni) Zararının ve Mücadelesinin Artım ve Büyümeye Etkisi Üzerine Araştırmalar
2 Akdağ Kütlesinin Bazı Toprak Özelliklerinin Model Tabanlı Dağılım Haritalarının Yapılması
3 Akdeniz Bölgesi Alçak Islah Zonunda (0-400m) Kızılçam (Pinus brutia) Döl Denemeleri
4 Akdeniz Bölgesi Orta Yükselti Kuşağı Islah Zonunda (401-800m) Kızılçam (Pinus brutia) Döl Denemeleri
5 Akkavak (Populus alba L.) Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin Moleküler Belirteçler İle Tespiti ve Koruma Stratejilerinin Belirlenmesi
6 Anadolu Palamut Meşesi (Quercus ithaburensis Decne subsp. macrolepis (Kotschy) Hedge &Yalt.) Ege Bölgesi Orijinlerinin Tohum, Fidan Özellikleri ve Dikim Başarısı
7 Anadolu Sığlasında (Liquidambar orientalis Miller)Bazı Kantitatif Karakterlerin Çeşitliliği
8 Ankara Orman Bölge Müdürlüğünde Doğal Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Sıklıklarında Bakımın Etkisi
9 Ankara Orman Bölge Müdürlüğündeki Bozuk Meşe (Quercus ssp.) Meşcerelerinde Karbon Stoklarının Belirlenmesi
10 Antalya Bölgesi Orman Ekosistemlerinde Yangın Rejiminin Sınıflandırılması ve İklim Değişim Senaryolarına Göre Modellenmesi
11 Antalya Çandır Çayı Havzasında Farklı Arazi Kullanımlarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Su Parametrelerine Etkisi
12 Arazi Kullanımın Toprak Organik Karbon Stoğu Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi (Oltu Köroğlu Örneği)
13 Aronya (Aronia melanocarpa)'nın Gelir Getirici Tür Olarak Yetiştirilme Olanaklarının Araştırılması (Trabzon İli Örneği)
14 Aşılı Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Fidanı Üretiminde Farklı Tüp Tiplerinde ve Yastıkta Yetiştirilen Fidanların Aşı Başarısına ve Arazi Performansına Etkisi
15 Baltalık ve Koruya Tahvil Meşe Meşcerelerinde Meşcere Yaşının Mantar Üretimine Etkisi
16 Basra Böceği (Marchalina hellanica Genn.)'nin Konuk Olduğu Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ağaç Odunlarının Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
17 Batı Akdeniz Bölgesi Karaçam (Pinus nigra Arnold. pallasiana) Ağaçlandırmalarında Aralık-Mesafenin Büyüme Üzerine Etkileri
18 Batı Akdeniz Bölgesindeki Özel Ağaçlandırma Çalışmalarının Mevcut Durumu ile Paydaşların Sorunlarının Araştırılması
19 Batı Karadeniz Bölgesi Doğal Kestane (Castanea sativa Mill.) Populasyonlarında Üstün Ağaç Seçimi
20 Batı Karadeniz Bölgesi Doğu Kayını (Fagus orientalis), Sarıçam (Pinus sylvestris) ve Karaçam (Pinus nigra) Meşcerelerinde İlk Aralama Müdahalelerinin Büyümeye Etkisi
21 Bazı Ağaç Türü Odunlarının Farklı Coğrafik Bölgelerdeki Doğal Dayanıklılığının Açık Alan Denemeleri İle Belirlenmesi
22 Bazı Kavak Klonlarında (I-214, Samsun, İzmit ve 89M060) Bir Yaşlı Fidan Kalite Sınıflarının Belirlenmesi
23 Bazı Kavak Klonlarının Endüstriyel Enerji Ağaçlandırmalarında Kullanımı
24 Bazı Meşe Türlerinin İç Trakya’da Ekim Yöntemiyle Ağaçlandırılması
25 Biyoenerji Üretimine Uygun Kavak Klonlarının Tespiti
26 Biyoyakıt Tesisinden Elde Edilen Kompostun Fidan Gelişimi Üzerine Etkisi
27 Bolu'da Kontrollü Salınımlı Bir Gübrenin Ekolojik ve Ekonomik Değeri Yüksek Olan Yabani Kiraz (Prunus avium L.) Fidanlarının Büyümesi Üzerindeki Etkisi
28 Bölgesel Karaçam (Pinus nigra Arn. subsp. nigra var.caramanica) Orijin Denemesi
29 Bük Lütfi Büyükyıldırım Araştırma Ormanındaki Kızılçam Ormanlarında Tıraşlama Sonrası Vejetasyon Yapısında ve Toprak Özelliklerinde Meydana Gelen Değişimin Belirlenmesi
30 Büyük Yapay Su Göletlerinin Orman Ekosistemi Üzerine Bazı Etkilerinin İncelenmesi (Seben-Taşlıyayla Göleti Örneği)
31 Calosoma Sycophanta L.’nin Üretiminde Alternatif Besin Olarak Ev Sineği Larvalarının (Musca Domestica L.) Kullanım Olanaklarının Araştırılması
32 Defne (Laurus nobilis L.) Populasyonlarında Moleküler ve Morfometrik Varyasyon
33 Değirmendere (Trabzon) Havzasındaki Heyelanların Toprak Karbon Stoğuna Etkisi
34 Değişik Meşcerelerde Silvikültürel Müdahalelerin Su Verimine ve Kalitesine Etkileri
35 Değişik Yaşlardaki Kestane Meşçerelerinde Tanen Miktarının Belirlenmesi
36 Dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) Ağaçlandırmalarında Aralık-Mesafenin Büyüme Üzerine Etkileri
37 Doğal Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Alanlarında Restorasyon Çalışmaları: Ağaçlandırma Yöntemi, Tüp Boyutu, Toprak İşleme ve Sulama Yöntemi
38 Doğal Olarak Yetişen Bazı Çalı ve Ağaç Türlerinin Erozyon Alanlarında Tohum Ekimi Yoluyla Yetiştirilmesi ve Yaşama Durumlarının Belirlenmesi (Çoruh Havzası Örneği)
39 Doğal Ortamından (Belgrad Ormanı) Toplanan Tavşan Memesinin (Ruscus aculeatus L.) Rizomla Çoğaltılması ve Etken Madde Miktarının Belirlenmesi
40 Doğal Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Gençliklerinde Seyreltme İşleminin Gelişim Üzerine Etkileri (Oltu, şenkaya ve Sarıkamış Örneği)
41 Doğal Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Meşcerelerinde Farklı Şiddetteki İlk Aralama Müdahalesinin Gelişime Etkisi; Aladağ Örneği
42 Doğu Akdeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Bazı Alıç Türlerinin (Crataegus spp.) Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi
43 Doğu Akdeniz Bölgesindeki Özel Ağaçlandırma Sahalarının Mevcut Durumu ve Sorunlarının Araştırılması
44 Doğu Karadeniz Bölgesi Kestane Ormanlarından Üretilen Propolislerin Karakterizasyonu ve Kanser Hücresi Üzerindeki Sitotoksik Etkisinin İncelenmesi
45 Doğu Karadeniz Bölgesinde Ladin (Picea orientalis(L.) Link.) Orijin Denemesi
46 Doğu Karadeniz Bölgesindeki Kestane (Castenea sativa Mill.) Populasyonlarının Fidan Karakterestikleri Kullanılarak Genetik Varyasyonun Belirlenmesi
47 Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Sıklıklarında Yapılan Ayıklama Kesimlerinin Meşcere Büyümesi ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri (Yaylacık Araştırma Ormanı Örneği)
48 Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Tohumlarının Uzun Süreli Saklama Olanakları
49 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tohum Kaynaklı Bademlerin (Prunus dulcis) Islahı ve Elazığ Yöresine Adaptasyonu
50 Ege Bölgesi Alçak (0-400 m.) ve Orta (401-800 m.) Islah Zonunda GenotipXÇevre İlişkilerinin Araştırılması ve Bazı Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ailelerinin Endüstriyel Ağaçlandırma Alanlarındaki Kazancının Belirlenmesi
51 Ege Bölgesi Alçak Islah Zonu (0–400 m) Döl Denemesinde Bulunan Bazı Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ailelerinin Genomik ve Morfometrik Verileri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
52 Ege Bölgesi Alt Yükselti Kuşağı Islah Zonunda (0-400) Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Genetik Tohum Bahçesindeki Klonların Polen Çimlenmesi, Çiçek ve Kozalak Üretimi ile Tohum Verimi Varyasyonu
53 Ege Bölgesi Alt Yükselti Kuşağı Islah Zonunda (0-400m) Kızılçam (Pinus brutia) Döl Denemeleri
54 Ege Bölgesi Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) Alanlarında Çiçek Fenolojisi Ve Tohum Tutumuna Etkisi
55 Ege Bölgesi Orta Yükselti Kuşağı Islah Zonunda (401-800m) Kızılçam (Pinus brutia Ten) Döl Denemeleri
56 Ege Bölgesi, Bazı Meşe Türlerinin Tohumlarında Zarar Yapan Böcek Türlerinin Belirlenmesi
57 Eğirdir Bölgesi Kermes Meşesi (Quercus coccifera) Çalılıklarında Sürgün Seyreltmesinin Çap ve Boy Gelişimi Üzerine Etkisi
58 Elazığ Yöresinde Toprak Muhafaza ve Ağaçlandırma Çalışmalarında Kullanılan İbreli Türlerin Toprağın Bazı Özelliklerine Etkisi
59 Erzurum İlinde (Yukarı Çoruh Vadisi) Doğal Olarak Yetişen Bademlerin (Prunus amygdalus L.) Islahı
60 Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü’nde Yapılan Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Ağaçlandırma Sahalarında Büyüme ile Bazı Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi
61 Eşen Adası Alageyik Üretme İstasyonunda Bulunan Alageyik (Dama dama L.) Popülasyonu Üreme Parametrelerinin Fotokapan İle Belirlenmesi
62 Eucalyptus camaldulensis Dehn. Mukayese Klon Denemeleri
63 Fahri Av Müfettişlerine Yönelik Tutumların Ölçülmesi (XV. Bölge Müdürlüğü Örneği)
64 Farklı Ağaç Türlerine Ait Kütüklerin Meşe Mantarının (Lentinula edodes) Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri
65 Farklı Arazi Kullanım Alanlarında Toprak Solunumunun Belirlenmesi
66 Farklı Bonitetlerde Yetişen Aynı Çaplı Göknar (Abies nordmanniana subsp. bornmulleriana)’ların Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi (Aladağ Örneği)
67 Farklı Gelişim Çağlarındaki Sedir Ağaçlandırma Alanlarında Besin Stoklarının Belirlenmesi
68 Farklı Ortamlarda Yetişmiş Çil Kekliklerin (Perdix perdix, L. 1758) Doğal Ortamda Yaşama Yeteneklerinin Belirlenmesi (Tekirdağ Örneği)
69 Farklı Tüp Harçlarının ve Kapatma Materyallerinin Boylu Ardıç Fidanlarında Mikorizal Kök Oluşumuna Etkisi
70 Farklı Yetişme Ortamlarındaki Karaçam Ağaçlandırmalarında Dikim Aralık-Mesafesinin Toprak Özelliklerine ve Büyümeye Etkisi
71 Farklı Yetiştirme Ortamlarında Üretilen Macar Meşesi (Quercus frainetto Ten.) Fidanlarının İç Trakya Ağaçlandırmalarında Kullanılması
72 Fıstık Çamı ve Servi Fidan Üretiminde Leonardit Kullanımının Fidan Morfolojik Özelliklerine ve Arazideki Başarına Etkisi
73 Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) nda Farklı Budama İşlemlerinin Kozalak Verimine Etkisi
74 Fidanlıklarda Humik Madde Kullanımının Bazı Orman Ağaçlarının Fidan Kalitesi ve Toprak Özelliklerine Etkisi
75 Fidanlıkta Kök Kesimi ve Tepe Budamasının Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L) Fidanlarının Bazı Morfolojik Özellikleri ve Dikim Başarısına Etkisi
76 Gıda Olarak Yararlanılan Odun Dışı Bitkisel Oıman Ürünlerinin Tespiti ve Geleneksel Kullanım Şekillerinin Belirlenmesi (İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Örneği)
77 Göknar Hakimiyetine Giren Ormanlarının Asli Tür Kayına Dönüştürülmesi
78 Gümüşhane Erozyon Kontrol Sahalarında Kapari'nin (Capparis ovata Desf.) Kullanılabilirliğinin Araştırılması
79 Gümüşi Ihlamur (Tilia tomentosa Moench.)’un Gövde Çelikleriyle Üretilmesi
80 Hava Kirliliğinin Soma Yöresinde Kızılçam Ormanlarına Etkisinin Araştırılması
81 Humik Maddelerin Kestane Dal Kanseri Üzerine Etkilerinin in-vitro Koşullarda Araştırılması
82 I 214 Melez Kavak Baltalıklarının Hasılatı ve Ekonomisi (Meriç Kavak Ağaçlandırma Sahası Örneği)
83 İç Anadolu Batı Islah Zonunda (1300-1700m) Sarıçam (Pinus sylvestris) Döl Denemeleri
84 İç Anadolu Bölgesi Ve Çevresindeki Bazı Boylu Ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin Moleküler Yöntemler Yardımıyla Belirlenmesi
85 İç Anadolu Bölgesinde Bulunan Boylu Ardıç (Juniperus excelsa) Popülasyonlarında Genetik Çeşitliliğin Morfolojik Karakterler Yardımıyla Belirlenmesi
86 İç Anadolu Bölgesindeki Sedir ve Karaçam Ağaçlandırmalarında Farklı Fidan Tipi ve Dikim Zamanı Uygulamalarının Ağaçlandırma Başarısı ve Büyüme Performansına Etkisi
87 İklim Değişikliğinin Ankara Orman Bölge Müdürlüğündeki Bazı Ağaç Türlerinin Yayılışına Etkilerinin Tahmini
88 İlk Aralama Çağındaki Kızılçam Ağaçlandırma Alanlarında Silvikültürel Müdahalelerin Karbon Stoklarına Etkisi
89 İspir Meşesinde (Quercus macranthera subsp. syspirensis)Ekim ve Dikim Yoluyla Ağaçlandırmanın Mukayesesi (Gümüşhane yöresi örneği)
90 İzmir Bozdağlar (Ödemiş)?da Yayılış Gösteren Bazı Endemik Bitkilerin Korunma Olanaklarının Araştırılması
91 İzmit Populetumundaki Melez Kavak (P. x euramericana) ve Amerikan Karakavağı ( Populus deltoides)nda Fenolojik ve MorfolojikTespitler
92 Karaçam (Pinus nigra Arnold) Orijin Denemesi
93 Karaçam Ağaçlandırmalarında Aralamaların Döküntü ile Ölü Örtüye Giren Karbon ve Besin Maddesi Miktarlarına Etkisi
94 Karaçam Ağaçlandırmalarında Aralamaların Karbon Stoklarına Etkisi
95 Karaçam Ağaçlandırmalarında Aralamaların Yağışın Dispozisyonu, Toprak Nemi ve Toprak Suyunun Bazı Kimyasal Özelliklerine Etkisi
96 Karakavak (Populus nigra L.) Ağaçlandırmalarında Kullanılacak Uygun Fidan Materyalinin Belirlenmesi.
97 Kayın Meşcerelerinde Döküntü Miktarı ve Karbon İçeriğinin Belirlenmesi
98 Kestane Ağaçlarında Kanser Ve Phytophthora Kök Çürüklüklerinin Rolünün Değerlendirilmesi
99 Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ağaçlandırmalarının Gelişimi İle Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler
100 Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Endüstriyel Ağaçlandırmalarında Aralık-Mesafenin Büyüme Üzerine Etkileri
101 Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Endüstriyel Ağaçlandırmalarında Farklı Aralık Mesafe ve Ekim-Dikim Yöntemlerinin Maliyet ve Büyüme Üzerine Etkileri
102 Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Tohum Bahçesinde Genetik Kazancın Belirlenmesi
103 Kızılçam Dikili Ağaç Satışlarında Ürün Çeşitleri Verim Yüzdesinin Tahmini
104 Kızılçam İle Yapılan Endüstriyel Ağaçlandırmalarda Sulama İle Gübrelemenin Büyüme Üzerine Etkisi ve Ekonomisi
105 Kızılçam Ormanlarında Yangın Sonrası Erozyon ile Taşınan Toprak Miktarının Belirlenmesi (Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Örneği)
106 Kızılçamın Yangın Sonrası Canlılık Durumunun Modellenmesi
107 Kitlesel Odun Üretimine Yönelik Kavak Klonlarının Tespiti
108 Körfez Ülkelerinden Gelen Turistlerin Ormanlardaki Rekreasyonel Kullanım Durumu ve Beklentileri (Trabzon İli Örneği)
109 Lavanta Turizmindeki Hizmet Kalitesinin Servqual Yöntemi İle Ölçülmesi (Isparta-Kuyucak Köyü Örneği)
110 Likarpa ( Vaccinium arctostaphylos L.) Çeliklerinin Köklenebilme Yeteneğinin Belirlenmesi
111 Macar Meşesi (Quercus frainetto Ten.) Meşcerelerinin Hasılatı
112 Marmara Bölgesi Islah Zonunda Kızılçam (Pinus brutia) Döl Denemeleri
113 Marmara Bölgesindeki Sapsız Meşe (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi
114 Marmara Bölgesi’nde Kestane Gal Arısı (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) (Hym., Cynipidae)’nin Biyolojisi, Yayılış Alanları ve Popülasyon Büyüklüğünün Belirlenmesi
115 Melez kavak (P.xeuramericana) ve Amerikan Karakavak larında (P.deltoides) Genetik Islah Çalışmaları
116 Mersin Yöresinde Karstik Arazilerde Ekskavatörle Toprak İşlemenin (MEROR Teras) Toros sediri (Cedrus libani A. Rich). Fidanlarının Yaşamı ve Gelişimi ile Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi
117 Meşe Aralamalarının Armillaria spp. Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Yumurtatepe Örneği
118 Meşelerde görülen Armillaria spp. ve Phytophytora spp. Hasarına karşı Trichoderma viride ile Biyolojik Mücadele Yapılması Yumurtatepe Örneği
119 Meyer'in Enterpolasyon Yöntemi ile Meşcere Hacim Artımının Belirlenmesinde Örnek Ağaç Seçim Ölçütlerinin Geliştirilmesi
120 Mikoriza Uygulamasının Anadolu Kestanesi (Castanea sativa Mill.)’nin Bazı Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisinin Araştırılması
121 Muğla İli Sınırları İçinde Salep Türlerinin Güncel Durumunun Tespiti ve Alan Envanteri
122 Mustafa Ertuğrul Yolu ve Çevresinin (Kaş-Antalya) Flora ve Faunası
123 Nenehatun Tarihi Milli Parkı Florasının Belirlenmesi
124 Okaliptüs endüstriyel ağaçlandırma sahalarında farklı kök söküm ve toprak işleme yöntemlerinin toprak özellikleri ve fidan gelişimi üzerine etkisi
125 Okaliptüs Kök Odununun Orman Ürünleri Sanayiinde (Lif Levha, Yonga Levha,Palet ve Pelet) Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması
126 Okaliptüs Melez Klon (Eucalyptus camaldulensis Dehn. X E. grandis W.Hill ex Maiden) Denemesi
127 Okaliptüs'ün (Eucalyptus camaldulensisi)'in Dar Dikim Aralıklarının Araştırılması
128 Ooencyrtus pityocampae (Mercet) (Hym., Encyrtidae) Populasyonlarının Leptoglossus occidentalis Heidemann (Het., Coreidae)'e Uygunluğunun ve Etkinliğinin Belirlenmesi
129 Optimum Bölmeden Çıkarma Yöntemlerinin CBS Tabanlı Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi Kullanılarak Planlanması
130 Orman Fidanlıklarının Yönetim ve Organizasyon Açısından İrdelenmesi (İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Örneği)
131 Orman Yangınları İle Mücadelede Üretilecek Yeni Bir Yüzey Aktif Maddenin Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi
132 Orman Yolu Projelerinde Zemin Klaslarının Jeofizik Yöntemlerle Tespit Edilmesi ve Maliyet-Hakediş Değerlerinin Karşılaştırılması
133 Ormancılıkta İşçi Kadrosunda Çalışan Personelin İş Tanımlarının Yapılması (Muğla OBM ve Araştırma Enstitüleri Örneği)
134 Ormanların Zamansal Değişimlerinin ve Topraküstü Karbon Depolama Miktarının Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Belirlenmesi (Elazığ-Malatya Orman İşletme Müdürlükleri Örneği)
135 Pelet Üretiminde Orman Artıkları ve Fındık Zurufunun Değerlendirilme İmkanlarının Araştırılması
136 Porsuk (Taxus baccata L.) Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin Tespiti ve Koruma Stratejilerinin Belirlenmesi
137 Saçlı Meşe (Quercus cerris L.) Gövde Hacim ve Artım Tablolarının Düzenlenmesi: Marmara Bölgesi
138 Saf Ladin Meşçerelerinde Tıraşlama Kesiminin Ölü Odun Ölü Örtü ve Topraktaki Karbon Stok Değişimine Etkisinin Belirlenmesi
139 Saf Ladin Meşçerelerinde Tıraşlama Kesimlerinin, Toprak Üstü Ve Toprak Altı Biyokütledeki, Karbon Stok Değişimine Etkisinin Belirlenmesi
140 Sahil Çamı (P. pinaster Ait),Dişbudak (Fraxinusspp.) ve Kayın (Fagus oriantalis Lipsky) Meşcerelerinde Humik Madde Kullanımının Etkisi
141 Sahil Çamı (Pinus pinaster Ait.) Endüstriyel Ağaçlandırmalarında Üretilen Reçinenin Kimyasal Özellikleri ve Ekonomisi
142 Sakarya-Süleymaniye Subasar Dişbudak (Fraxinus) Ormanlarına Arız Olan Böcek Türlerinin Belirlenmesi
143 Sakız(Pistacia lentiscus var. chia Duham) ‘ın Vejetatif (Çelikle) Yollarla Üretilme Olanaklarının Araştırılması
144 Salda Deresinin Su Kalitesinin Ekolojik Değerlendirilmesi
145 Salep(Orchis italica ve Orchis sancta)'in Sera Ortamında Tohumla Üretilmesi
146 Sapsız Meşe (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) Gençleştirmesinde Öncü Gençliklerden Yararlanma İmkanları
147 Sapsız Meşe (Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.) Meşcerelerinde Aralamaların Odun Teknolojik Özelliklerine Etkileri
148 Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Ağaçlandırma Sahalarında Başarıyı Artırmaya Yönelik Bazı Araştırmalar (Gümüşhane Örneği)
149 Sarıçam(Pinus sylvestris) Orijin Denemesi
150 Sedir (Cedrus libani A. Rich.) Orijin Denemesi
151 Sedir (Cedrus libani A.Richard.) Dikimlerinde Aralık-Mesafenin Büyüme Üzerine Etkilerinin Araştırılması
152 Serik-Taşağıl Orman Yangını Sonrasında Vejetasyon Yapısında Meydana Gelen Değişimin Belirlenmesi
153 Sığ Topraklı Kalker Alanların Kızılçamla Ağaçlandırılması (Denizli-Tavas-Gölbaşı Örneği)
154 Sık Kızılçam Gençliklerinde Seyreltme Yaşının Erkene Alınması (Acıpayam-Bozdağ Örneği)
155 Simbiyotik Yolla Azot Bağlayan Bazı Ağaç Türlerinin Toprağın Azot İçeriğine Etkisi
156 Solucan Gübresi kullanımının tüplü Karaçam fidanlarının gelişimine etkisi (Eskişehir Fidanlık Örneği)
157 Sürgün Kökenli Saçlı Meşe (Quercus cerris L.) Meşcerelerinde Farklı Aralama Şiddetinin Meşenin Gelişimine, Tohum Verimine ve Yetişme Ortamının Bazı Özelliklerine Etkisi
158 Tarla Koşulunda Yetiştirilen Sideritis pisidica (eldiven çayı) Popülasyonlarının Uçucu Yağ Verimleri, Kimyasal Bileşikleri ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi
159 Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünde Bazı Odun Dışı Bitki Türlerinin Potansiyel Dağılım Haritalaması
160 Tehdit Altındaki Bazı Endemik Sideritis L. Türlerinin Popülasyon Yoğunlukları ve Yetişme Ortamı Özelliklerinin Belirlenmesi
161 Tepe Çökmesi Aşamasındaki Kasnak Meşesi (Quercus vulcanica) Meşcerelerinin Tohum Kökenli Gençleştirme Olanakları
162 Terk Edilmiş Manyezit Maden Sahalarının Kimyasal ve Biyolojik Yöntemlerle İyileştirilmesi
163 Titrek Kavak (Populus tremula L.) Meşcerelerinde Gecikmiş Aralama Kesimlerinin Meşcere Büyümesi ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri (Kayseri Erciyes Dağı Örneği)
164 Titrek Kavak (Populus tremula L.) ağaçlandırma başarısının, Huş ve Sarıçamla karşılaştırılması (Erzurum, Kars ve Bayburt Örneği)
165 Titrek Kavak (Populus tremula L.) Ormanlarında Meşcere Gelişimi ile Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler
166 Titrek kavak (Populus tremula L.) Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin Moleküler Belirteçler İle Tespiti ve Koruma Stratejilerinin Geliştirilmesi
167 Toplumun Orman Kaynaklarından Beklentileri ve Karşılanma Düzeyi (İstanbul İli Örneği)
168 Toros Göknarı (Abies cilicica) Popülasyonlarının Kuraklığa Dayanıklılıklarının Bazı Morfolojik Özellikler Yardımıyla Belirlenmesi, Kuraklık Stresine Karşı Aday Genlerin Tespiti ve Aday Genler Yardımıyla Popülasyonlar Arası ve İçi Kuraklık Stresi Toleransının Belirlenmesi
169 Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.) Meşcerelerinde İlk Aralama Bakımı
170 Toros sediri (Cedrus libani A. Rich.)'nde yetiştinne sıklığının önemli morfolojik fidan özellikleri, beslenme durumu ve arazi başarısına etkisi
171 Trabzon İli'nin Geofit Bitkilerinin Tespit Edilmesi ve CBS Ortamında Değerlendirilmesi
172 Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünde Bulunan Ladin Ağaçlandırma Sahalarında Ölü Örtü ve Topraktaki Organik Karbon Miktarının Tespiti
173 Trabzon Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Likarpa (Vaccinium arctostaphylos L.)’nın Seleksiyonu ve Gen Kaynakları Koruma Alanlarının Oluşturulması
174 Trüf Aşılı Meşelerin Dikim Sahasında Trüf Mantarını Tutma Başarısının ve Sahaya Adaptasyonunun Belirlenmesi
175 Türkiye de Karakavak (Populus nigra L.) ta Islah Çalışmaları
176 Türkiye'de Sahilçamı (Pinus pinaster Aiton) Döl Denemeleri
177 Türkmen Dağı karaçam (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana) meşcerelerinde ölü örtü ayrışma hızlarının belirlenmesi
178 Uçucu Yağ Verimine Yönelik Eucalyptus globulus İşletmeciliğinde En Uygun Dikim Aralığı ve Kesim Periyodunun Belirlenmesi
179 Ülkemizde doğal olarak yayılan Saf Ak Huş (Betula pendula) meşçerelerinin Gelişimi İle Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler
180 Üstün Kızılçam Orijinlerinde Artım ve Büyüme
181 Yabani Kirazda (Prunus avium L.) Kantitatif Karakterlerin Çeşitliliği
182 Yetişme Ortamı Özelliklerine Göre Karaçam Sıklıklarında Ayıklama Kesimlerinin Büyümeye Etkileri
183 Yetiştirme Sıklığı ve Kökçük Koparılmasının Macar Meşesi (Quercus frainetto Ten.)’nin Farklı Yaşlardaki Fidanlarının Bazı Morfolojik Özellikleri ile Dikim Başarısına Etkisi
184 Yetiştirme Sıklığının ve Kökçük Koparılmasının Sapsız Meşe (Quercus petraecı (Matt.) Liebl.) Fidanlarındaki Bazı Morfolojik Özellikler ile Dikim Başarısına Etkisi
185 Zayıf Meraların Islahında Korunga ve Yoncanın Dondurma Ekimi İle Kullanılması
186 Zayıf ve Orta Durumdaki İç Anadolu Bozkır Meralarının Islahı Üzerine Araştırmalar
Köklerinde Hayatvar