Araştırma Projeleri Veri Tabanı

Ormancılık Araştırma Enstitülerinin Projelerini İçerir

Araştırma Projeleri

Devam Eden Tüm Projeler


1 Ağaçlandırma Alanlarındaki Genç Kızılçam (Pinus brutia) Meşcerelerinde Çam Keseböceği (Thaumetopea wilkinsoni) Zararının ve Mücadelesinin Artım ve Büyümeye Etkisi Üzerine Araştırmalar
2 Ahududu (Rubus idaeus), Kızılcık (Cornus mas L.) ve Frenküzümü (Ribes ssp.) Türlerinde Seleksiyon ve Ex-sitü Koruma.
3 Akdağ (Balıkesir/Kütahya) Orman Vejetasyonunda Tür Çeşitliliği ve Bazı Yetişme Ortamı Faktörleri Arasındaki İlişkiler
4 Akdağ Kütlesinin Bazı Toprak Özelliklerinin Model Tabanlı Dağılım Haritalarının Yapılması
5 Akdeniz Bölgesi Alçak Islah Zonunda (0-400m) Kızılçam (Pinus brutia) Döl Denemeleri
6 Akdeniz Bölgesi Orta Yükselti Kuşağı Islah Zonunda (401-800m) Kızılçam (Pinus brutia) Döl Denemeleri
7 Akkavak (Populus alba L.) Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin Moleküler Belirteçler İle Tespiti ve Koruma Stratejilerinin Belirlenmesi
8 Anadolu Kestane (Castenea sativa Mill.)'sinde Farklı Aşı Yöntemlerinin Fidan Üretim Başarısına Etkileri
9 Anadolu Palamut Meşesi (Quercus ithaburensis Decne subsp. macrolepis (Kotschy) Hedge &Yalt.) Ege Bölgesi Orijinlerinin Tohum, Fidan Özellikleri ve Dikim Başarısı
10 Anadolu Sığlasında (Liquidambar orientalis Miller)Bazı Kantitatif Karakterlerin Çeşitliliği
11 Ankara Orman Bölge Müdürlüğünde Açık Artırmalı Tomruk Satışlarının Analizi
12 Ankara Orman Bölge Müdürlüğünde Doğal Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Sıklıklarında Bakımın Etkisi
13 Ankara Orman Bölge Müdürlüğündeki Bozuk Meşe (Quercus ssp.) Meşcerelerinde Karbon Stoklarının Belirlenmesi
14 Antalya Çandır Çayı Havzasında Farklı Arazi Kullanımlarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Su Parametrelerine Etkisi
15 Arazi Hazırlığı ve Kültür Bakım Yöntemlerinin Sahil Çamı (Pinus pinaster Ait.) Ağaçlandırma Başarısına Etkileri
16 Aşılı Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Fidanı Üretiminde Farklı Tüp Tiplerinde ve Yastıkta Yetiştirilen Fidanların Aşı Başarısına ve Arazi Performansına Etkisi
17 Ay'ın Farklı Evrelerinin Kermes Meşesinde Canlandırma Kesimlerine Etkisi
18 Baltalık ve Koruya Tahvil Meşe Meşcerelerinde Meşcere Yaşının Mantar Üretimine Etkisi
19 Basra Böceği (Marchalina hellanica Genn.)'nin Konuk Olduğu Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ağaç Odunlarının Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
20 Basra Böceği (Marchalina hellenica Genn.)'nin Konuk Olduğu ve Olmadığı Kızılçam (Pinus brutia Ten .) Ağaçlarının Kabuk ve ibrelerinin Bazı Ekstraktif Bileşenlerinin incelenmesi
21 Batı Akdeniz Bölgesi Karaçam (Pinus nigra Arnold. pallasiana) Ağaçlandırmalarında Aralık-Mesafenin Büyüme Üzerine Etkileri
22 Batı Akdeniz Bölgesindeki Özel Ağaçlandırma Çalışmalarının Mevcut Durumu ile Paydaşların Sorunlarının Araştırılması
23 Batı Karadeniz Bölgesi Doğal Kestane (Castanea sativa Mill.) Populasyonlarında Üstün Ağaç Seçimi
24 Batı Karadeniz Bölgesi Doğu Kayını (Fagus orientalis), Sarıçam (Pinus sylvestris) ve Karaçam (Pinus nigra) Meşcerelerinde İlk Aralama Müdahalelerinin Büyümeye Etkisi
25 Bazı Ağaç Türü Odunlarının Farklı Coğrafik Bölgelerdeki Doğal Dayanıklılığının Açık Alan Denemeleri İle Belirlenmesi
26 Bazı Bitki Türlerinin Termokinetik Özelliklerinin Belirlenmesi(İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Örneği)
27 Bazı Kavak Klonlarında (I-214, Samsun, İzmit ve 89M060) Bir Yaşlı Fidan Kalite Sınıflarının Belirlenmesi
28 Bazı Kavak Klonlarının Endüstriyel Enerji Ağaçlandırmalarında Kullanımı
29 Bazı Meşe Türlerinin İç Trakya’da Ekim Yöntemiyle Ağaçlandırılması
30 Bazı Pleurotus Türlerinin (Pleurotus ostreatus, Pleurotus citrinopileatus, Pleurotus djamor, Lentinus edodes) Farklı Ortamlarda Üretilmesi, Kimyasal ve Duyusal Analizi
31 Biyoenerji Üretimine Uygun Kavak Klonlarının Tespiti
32 Bolu İlinde Yolların ve Trafiğin Büyük Memeliler Üzerine Etkisi
33 Bolu Yöresinde Yabani Kiraz (Prunus avium L.)ın Yetişme Muhiti ve Silvikültürel Özellikleri
34 Bolu'da Kontrollü Salınımlı Bir Gübrenin Ekolojik ve Ekonomik Değeri Yüksek Olan Yabani Kiraz (Prunus avium L.) Fidanlarının Büyümesi Üzerindeki Etkisi
35 Bölgesel Karaçam (Pinus nigra Arn. subsp. nigra var.caramanica) Orijin Denemesi
36 Bursa Yöresindeki Kızılçam (P.brutia Ten.) ve Fıstıkçamı (P. pinea L.) Ağaçlandırmalarının Başarısı Açısından BUROR Terasların Değişik Teras Uygulamaları ile Karşılaştırılması
37 Bük Lütfi Büyükyıldırım Araştırma Ormanındaki Kızılçam Ormanlarında Tıraşlama Sonrası Vejetasyon Yapısında ve Toprak Özelliklerinde Meydana Gelen Değişimin Belirlenmesi
38 Büyük Yapay Su Göletlerinin Orman Ekosistemi Üzerine Bazı Etkilerinin İncelenmesi (Seben-Taşlıyayla Göleti Örneği)
39 Calosoma Sycophanta L.’nin Üretiminde Alternatif Besin Olarak Ev Sineği Larvalarının (Musca Domestica L.) Kullanım Olanaklarının Araştırılması
40 Cratageus meyeri Pojark (Dikmen Alıcı) Genotipleirnin Çelik ve Aşı ile Çoğaltım Potansiyellerinin Belirlenmesi
41 Dallı Servi (Cupressus sempervirens var. horizantalis ) Orijin Döl Denemeleri
42 Dar Dikim Aralıklarında Kurulan Kavak (P.x euramericana ve P. deltoides Klonları) Ağaçlandırmalarının Hasılatı ve Ekonomisi
43 Değişik Meşcerelerde Silvikültürel Müdahalelerin Su Verimine ve Kalitesine Etkileri
44 Değişik Yaşlardaki Kestane Meşçerelerinde Tanen Miktarının Belirlenmesi
45 Dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) Ağaçlandırmalarında Aralık-Mesafenin Büyüme Üzerine Etkileri
46 Doğal Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Alanlarında Restorasyon Çalışmaları: Ağaçlandırma Yöntemi, Tüp Boyutu, Toprak İşleme ve Sulama Yöntemi
47 Doğal Olarak Yetişen Bazı Çalı ve Ağaç Türlerinin Erozyon Alanlarında Tohum Ekimi Yoluyla Yetiştirilmesi ve Yaşama Durumlarının Belirlenmesi (Çoruh Havzası Örneği)
48 Doğal Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Gençliklerinde Seyreltme İşleminin Gelişim Üzerine Etkileri (Oltu, şenkaya ve Sarıkamış Örneği)
49 Doğal Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Meşcerelerinde Farklı Şiddetteki İlk Aralama Müdahalesinin Gelişime Etkisi; Aladağ Örneği
50 Doğal Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Meşcerelerinde Sıklık Bakımının Büyümeye Etkisi (Sarıkamış ve Ardahan Örneği)
51 Doğal Sumak (Rhus coriaria L.) Populasyonlarının Morfolojik ve Moleküler (SSR) Karşılaştırılması
52 Doğu Akdeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Bazı Alıç Türlerinin (Crataegus spp.) Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi
53 Doğu Akdeniz Bölgesindeki Özel Ağaçlandırma Sahalarının Mevcut Durumu ve Sorunlarının Araştırılması
54 Doğu Karadeniz Bölgesi Kestane Ormanlarından Üretilen Propolislerin Karakterizasyonu ve Kanser Hücresi Üzerindeki Sitotoksik Etkisinin İncelenmesi
55 Doğu Karadeniz Bölgesinde Ladin (Picea orientalis(L.) Link.) Orijin Denemesi
56 Doğu Karadeniz Bölgesinde Maviyemiş (Vaccinium spp.) Yetiştiriciliğinin Sosyoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi
57 Doğu Karadeniz Bölgesindeki Kestane (Castenea sativa Mill.) Populasyonlarının Fidan Karakterestikleri Kullanılarak Genetik Varyasyonun Belirlenmesi
58 Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Sıklıklarında Yapılan Ayıklama Kesimlerinin Meşcere Büyümesi ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri (Yaylacık Araştırma Ormanı Örneği)
59 Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Tohumlarının Uzun Süreli Saklama Olanakları
60 Doğu Ladini Ormanlarında Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae)-Rhizophagus grandis (Gyllenhal)(Coleoptera: Monotomidae) Biyolojik Denge Durumunun Araştırılması (Maçka Orman İşletme Müdürlüğü Maçka Orman İşletme Şefliği Örneği)
61 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tohum Kaynaklı Bademlerin (Prunus dulcis) Islahı ve Elazığ Yöresine Adaptasyonu
62 Ege Bölgesi Alçak (0-400 m.) ve Orta (401-800 m.) Islah Zonunda GenotipXÇevre İlişkilerinin Araştırılması ve Bazı Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ailelerinin Endüstriyel Ağaçlandırma Alanlarındaki Kazancının Belirlenmesi
63 Ege Bölgesi Alçak Islah Zonu (0–400 m) Döl Denemesinde Bulunan Bazı Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ailelerinin Genomik ve Morfometrik Verileri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
64 Ege Bölgesi Alt Yükselti Kuşağı Islah Zonunda (0-400) Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Genetik Tohum Bahçesindeki Klonların Polen Çimlenmesi, Çiçek ve Kozalak Üretimi ile Tohum Verimi Varyasyonu
65 Ege Bölgesi Alt Yükselti Kuşağı Islah Zonunda (0-400m) Kızılçam (Pinus brutia) Döl Denemeleri
66 Ege Bölgesi Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) Alanlarında Çiçek Fenolojisi Ve Tohum Tutumuna Etkisi
67 Ege Bölgesi Odun Dışı Orman Ürünleri Sanayinin Mevcut Durumu ve Gelişme Potansiyeli
68 Ege Bölgesi Orta Yükselti Kuşağı Islah Zonunda (401-800m) Kızılçam (Pinus brutia Ten) Döl Denemeleri
69 Ege Bölgesi, Bazı Meşe Türlerinin Tohumlarında Zarar Yapan Böcek Türlerinin Belirlenmesi
70 Eğirdir Bölgesi Kermes Meşesi (Quercus coccifera) Çalılıklarında Sürgün Seyreltmesinin Çap ve Boy Gelişimi Üzerine Etkisi
71 Elazığ Yöresinde Meşe Ekimlerinin Gelişimi İle Bazı Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler
72 Elazığ Yöresinde Toprak Muhafaza ve Ağaçlandırma Çalışmalarında Kullanılan İbreli Türlerin Toprağın Bazı Özelliklerine Etkisi
73 Erzurum İlinde (Yukarı Çoruh Vadisi) Doğal Olarak Yetişen Bademlerin (Prunus amygdalus L.) Islahı
74 Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü’nde Yapılan Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Ağaçlandırma Sahalarında Büyüme ile Bazı Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi
75 Erzurum, Trabzon ve Artvin Orman Bölge Müdürlüklerine Bağlı Orman Fidanlık Şefliklerinde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulamalarının Etkileri
76 Eşen Adası Alageyik Üretme İstasyonunda Bulunan Alageyik (Dama dama L.) Popülasyonu Üreme Parametrelerinin Fotokapan İle Belirlenmesi
77 Eucalyptus camaldulensis Dehn. Mukayese Klon Denemeleri
78 Fahri Av Müfettişlerine Yönelik Tutumların Ölçülmesi (XV. Bölge Müdürlüğü Örneği)
79 Farklı Ağaç Türlerine Ait Kütüklerin Meşe Mantarının (Lentinula edodes) Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri
80 Farklı Bonitetlerde Yetişen Aynı Çaplı Göknar (Abies nordmanniana subsp. bornmulleriana)’ların Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi (Aladağ Örneği)
81 Farklı Coğrafİk Bölgelerdeki Ormanlık Alanlara Asılan Yuva Giriş Deliği ve Ebatları Farklı Olan Yapay Yuvalarda Kuluçka Faaliyetinde Bulunan Kuş Türlerinin Tespiti
82 Farklı Gelişim Çağlarındaki Sedir Ağaçlandırma Alanlarında Besin Stoklarının Belirlenmesi
83 Farklı Kızılçam Meşcerelerinde ve Arazi Koşullarında Yangın Söndürme İşçilerinin ve Dozerlerin Yangın Hattı Açılmasındaki Verimliliği
84 Farklı Tüp Harçlarının ve Kapatma Materyallerinin Boylu Ardıç Fidanlarında Mikorizal Kök Oluşumuna Etkisi
85 Farklı Yaştaki Kızılçam (Pinus brutia Ten) Tohum Bahçelerinde Budamanın Çiçeklenme Üzerine Etkileri
86 Farklı Yetişme Ortamlarındaki Karaçam Ağaçlandırmalarında Dikim Aralık-Mesafesinin Toprak Özelliklerine ve Büyümeye Etkisi
87 Farklı Yetiştirme Ortamlarında Üretilen Macar Meşesi (Quercus frainetto Ten.) Fidanlarının İç Trakya Ağaçlandırmalarında Kullanılması
88 Fıstık Çamı ve Servi Fidan Üretiminde Leonardit Kullanımının Fidan Morfolojik Özelliklerine ve Arazideki Başarına Etkisi
89 Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) nda Farklı Budama İşlemlerinin Kozalak Verimine Etkisi
90 Fidanlıklarda Humik Madde Kullanımının Bazı Orman Ağaçlarının Fidan Kalitesi ve Toprak Özelliklerine Etkisi
91 Fidanlıklarda Titrek Kavak Kök Çeliği Üretim Metodunun Belirlenmesi
92 Fidanlıkta Kök Kesimi ve Tepe Budamasının Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L) Fidanlarının Bazı Morfolojik Özellikleri ve Dikim Başarısına Etkisi
93 Gıda Olarak Yararlanılan Odun Dışı Bitkisel Oıman Ürünlerinin Tespiti ve Geleneksel Kullanım Şekillerinin Belirlenmesi (İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Örneği)
94 Göknar Hakimiyetine Giren Ormanlarının Asli Tür Kayına Dönüştürülmesi
95 Gümüşhane Erozyon Kontrol Sahalarında Kapari'nin (Capparis ovata Desf.) Kullanılabilirliğinin Araştırılması
96 Gümüşi Ihlamur (Tilia tomentosa Moench.)’un Gövde Çelikleriyle Üretilmesi
97 Humik Maddelerin Kestane Dal Kanseri Üzerine Etkilerinin in-vitro Koşullarda Araştırılması
98 I 214 Melez Kavak Baltalıklarının Hasılatı ve Ekonomisi (Meriç Kavak Ağaçlandırma Sahası Örneği)
99 Ips sexdentatus (Borner 1776) (Col.:Curculionidae, Scolytinae)'un Doğu Akdeniz Bölgesi'ndeki Yayılışı ve Biyolojisinin Belirlenmesi
100 İç Anadolu Batı Islah Zonunda (1300-1700m) Sarıçam (Pinus sylvestris) Döl Denemeleri
101 İç Anadolu Bölgesi Ve Çevresindeki Bazı Boylu Ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin Moleküler Yöntemler Yardımıyla Belirlenmesi
102 İç Anadolu Bölgesinde Bulunan Boylu Ardıç (Juniperus excelsa) Popülasyonlarında Genetik Çeşitliliğin Morfolojik Karakterler Yardımıyla Belirlenmesi
103 İç Anadolu Bölgesinde Yayılış Gösteren Bazı Tüylü Meşe (Quercus pubescens) Popülasyonlarının Tohum Özellikleri
104 İç Anadolu Bölgesindeki Sedir ve Karaçam Ağaçlandırmalarında Farklı Fidan Tipi ve Dikim Zamanı Uygulamalarının Ağaçlandırma Başarısı ve Büyüme Performansına Etkisi
105 İklim Değişikliğinin Ankara Orman Bölge Müdürlüğündeki Bazı Ağaç Türlerinin Yayılışına Etkilerinin Tahmini
106 İlk Aralama Çağındaki Kızılçam Ağaçlandırma Alanlarında Silvikültürel Müdahalelerin Karbon Stoklarına Etkisi
107 İspir Meşesinde (Quercus macranthera subsp. syspirensis)Ekim ve Dikim Yoluyla Ağaçlandırmanın Mukayesesi (Gümüşhane yöresi örneği)
108 İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünün Bazı Dış Paydaşlara Göre Kurumsal İtibarının Ölçülmesi
109 İzmir Bozdağlar (Ödemiş)?da Yayılış Gösteren Bazı Endemik Bitkilerin Korunma Olanaklarının Araştırılması
110 İzmit, Kerpe Yöresinde Sahilçamı (Pinus Pinaster Aiton) İkinci Kuşak Ağaçlandırmalarında Kullanılan Çeşitli Toprak İşleme Yöntemleri, Toprak Özellikleri ve Ağaç Büyümeleri Arasındaki İlişkiler
111 izmit-Yuvacık Barajı Su Toplama Havzasının Odun Tahripçisi Makrofunguslarının Belirlenmesi.
112 Karaçam (Pinus nigra Arnold) Orijin Denemesi
113 Karaçam (Pinus nigra J.F. Arnold subsp. Nigra var. Caramanica (Loudon) Rehder) Ormanlarında Yangın Sonrası Vejetasyon Dinamikleri (Kütahya-Tavşanlı, Çankırı-Kurşunlu Örneği)
114 Karaçam Ağaçlandırmalarında Aralamaların Döküntü ile Ölü Örtüye Giren Karbon ve Besin Maddesi Miktarlarına Etkisi
115 Karaçam Ağaçlandırmalarında Aralamaların Karbon Stoklarına Etkisi
116 Karakavak (Populus nigra L.) Ağaçlandırmalarında Kullanılacak Uygun Fidan Materyalinin Belirlenmesi.
117 Kavak Odunu İşleyen Sanayi İşletmelerinde İş Doyum Analizi (Sakarya, Samsun ve Bursa İlleri Örneği)
118 Kayın Meşcerelerinde Döküntü Miktarı ve Karbon İçeriğinin Belirlenmesi
119 Kent Ormanı Planlama ve Yönetimi İçin Bir Model Önerisi: Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı Örneği
120 Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ağaçlandırmalarının Gelişimi İle Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler
121 Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Endüstriyel Ağaçlandırmalarında Aralık-Mesafenin Büyüme Üzerine Etkileri
122 Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Endüstriyel Ağaçlandırmalarında Farklı Aralık Mesafe ve Ekim-Dikim Yöntemlerinin Maliyet ve Büyüme Üzerine Etkileri
123 Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Orijin Denemeleri
124 Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Tohum Bahçesinde Genetik Kazancın Belirlenmesi
125 Kızılçam (Pinus brutia Ten.)'da 40 Yaşına Gelmiş İki Orijin + Döl Denemesi Alanında Üstün Ailelerin ve Erken Seçim Yaşının Belirlenmesi
126 Kızılçam Dikili Ağaç Satışlarında Ürün Çeşitleri Verim Yüzdesinin Tahmini
127 Kızılçam İle Yapılan Endüstriyel Ağaçlandırmalarda Sulama İle Gübrelemenin Büyüme Üzerine Etkisi ve Ekonomisi
128 Kızılçam Ormanlarında Yangın Sonrası Erozyon ile Taşınan Toprak Miktarının Belirlenmesi (Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Örneği)
129 Kızılçamın Yangın Sonrası Canlılık Durumunun Modellenmesi
130 Kitlesel Odun Üretimine Yönelik Kavak Klonlarının Tespiti
131 Kocaeli Yöresi Makromantarlarının Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi (Pb, Cd, Zn, Cu, Fe, Mn)
132 Körfez Ülkelerinden Gelen Turistlerin Ormanlardaki Rekreasyonel Kullanım Durumu ve Beklentileri (Trabzon İli Örneği)
133 Lavanta Turizmindeki Hizmet Kalitesinin Servqual Yöntemi İle Ölçülmesi (Isparta-Kuyucak Köyü Örneği)
134 Likarpa ( Vaccinium arctostaphylos L.) Çeliklerinin Köklenebilme Yeteneğinin Belirlenmesi
135 Macar Meşesi (Quercus frainetto Ten.) Meşcerelerinin Hasılatı
136 Marmara Bölgesi Islah Zonunda Kızılçam (Pinus brutia) Döl Denemeleri
137 Marmara Bölgesindeki Sapsız Meşe (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi
138 Marmara Bölgesi’nde Kestane Gal Arısı (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) (Hym., Cynipidae)’nin Biyolojisi, Yayılış Alanları ve Popülasyon Büyüklüğünün Belirlenmesi
139 Melez kavak (P.xeuramericana) ve Amerikan Karakavak larında (P.deltoides) Genetik Islah Çalışmaları
140 Mersin Bal Ormanlarında Bitki Türü Çeşitliliği ile Nektarlı ve Polenli Bitkilerinin Belirlenmesi
141 Mersin Yöresinde Değişik Kökenli Bazı Badem Çeşitlerinin Adaptasyonu ve Meyve Özelliklerinin Saptanması
142 Mersin Yöresinde Karstik Arazilerde Ekskavatörle Toprak İşlemenin (MEROR Teras) Toros sediri (Cedrus libani A. Rich). Fidanlarının Yaşamı ve Gelişimi ile Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi
143 Meşe Aralamalarının Armillaria spp. Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Yumurtatepe Örneği
144 Meşelerde görülen Armillaria spp. ve Phytophytora spp. Hasarına karşı Trichoderma viride ile Biyolojik Mücadele Yapılması Yumurtatepe Örneği
145 Meyer'in Enterpolasyon Yöntemi ile Meşcere Hacim Artımının Belirlenmesinde Örnek Ağaç Seçim Ölçütlerinin Geliştirilmesi
146 Mikoriza Uygulamasının Anadolu Kestanesi (Castanea sativa Mill.)’nin Bazı Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisinin Araştırılması
147 Muğla - Kavaklıdere Yöresinde Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) Orijinlerinin Karbon Birikimlerinin Belirlenmesi
148 Muğla İli Sınırları İçinde Salep Türlerinin Güncel Durumunun Tespiti ve Alan Envanteri
149 Mustafa Ertuğrul Yolu ve Çevresinin (Kaş-Antalya) Flora ve Faunası
150 Nemli Biyotop Bitki Toplumları ve Haritalaması; Belgrad Ormanı Örneği
151 Okaliptüs endüstriyel ağaçlandırma sahalarında farklı kök söküm ve toprak işleme yöntemlerinin toprak özellikleri ve fidan gelişimi üzerine etkisi
152 Okaliptüs Kök Odununun Orman Ürünleri Sanayiinde (Lif Levha, Yonga Levha,Palet ve Pelet) Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması
153 Okaliptüs Melez Klon (Eucalyptus camaldulensis Dehn. X E. grandis W.Hill ex Maiden) Denemesi
154 Okaliptüs'ün (Eucalyptus camaldulensisi)'in Dar Dikim Aralıklarının Araştırılması
155 Ooencyrtus pityocampae (Mercet) (Hym., Encyrtidae) Populasyonlarının Leptoglossus occidentalis Heidemann (Het., Coreidae)'e Uygunluğunun ve Etkinliğinin Belirlenmesi
156 Orköy Ferdi Proje Uygulamalarının Orman Köylüsünün Sosyo Ekonomik Yapısına Katkısının Belirlenmesi (Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Örneği)
157 Orman Atıklarının Pelet Olarak Değerlendirilme İmkanlarının Araştırılması
158 Orman Fidanlıklarının Yönetim ve Organizasyon Açısından İrdelenmesi (İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Örneği)
159 Orman İçi ve Bitişiğindeki Kentli Yerleşimlerin Orman Kaynakları Yönetimi Açısından İrdelenmesi (İzmir İli Örneği)
160 Orman Yangınları İle Mücadelede Üretilecek Yeni Bir Yüzey Aktif Maddenin Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi
161 Orman Yolu Projelerinde Zemin Klaslarının Jeofizik Yöntemlerle Tespit Edilmesi ve Maliyet-Hakediş Değerlerinin Karşılaştırılması
162 Ormancılık Çalışmalarını Kamuoyuna Duyuracak Etkili Kitle İletişim Araçlarının Belirlenmesi (Isparta OBM Örneği)
163 Ormanların Zamansal Değişimlerinin ve Topraküstü Karbon Depolama Miktarının Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Belirlenmesi (Elazığ-Malatya Orman İşletme Müdürlükleri Örneği)
164 Porsuk (Taxus baccata L.) Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin Tespiti ve Koruma Stratejilerinin Belirlenmesi
165 Sahil Çamı (P. pinaster Ait),Dişbudak (Fraxinusspp.) ve Kayın (Fagus oriantalis Lipsky) Meşcerelerinde Humik Madde Kullanımının Etkisi
166 Sahil Çamı (Pinus pinaster Ait.) Endüstriyel Ağaçlandırmalarında Üretilen Reçinenin Kimyasal Özellikleri ve Ekonomisi
167 Sakarya-Süleymaniye Subasar Dişbudak (Fraxinus) Ormanlarına Arız Olan Böcek Türlerinin Belirlenmesi
168 Salda Deresinin Su Kalitesinin Ekolojik Değerlendirilmesi
169 Salep(Orchis italica)'in Sera Ortamında Tohumla Üretilmesi
170 Sapsız Meşe (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) Gençleştirmesinde Öncü Gençliklerden Yararlanma İmkanları
171 Sapsız Meşe (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) Tohumu Zararlıianna (Kemirgen ve Kuşlar) Karşı Kaplama Malzemesi Geliştirilmesi ve Bu Malzemenin Çimlenme ve Yaşama Yüzdesi Üzerine Etkileri
172 Sapsız Meşe (Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.) Meşcerelerinde Aralamaların Odun Teknolojik Özelliklerine Etkileri
173 Sarıçam(Pinus sylvestris) Orijin Denemesi
174 Sedir (Cedrus libani A. Rich.) Orijin Denemesi
175 Sedir (Cedrus libani A.Richard.) Dikimlerinde Aralık-Mesafenin Büyüme Üzerine Etkilerinin Araştırılması
176 Serik-Taşağıl Orman Yangını Sonrasında Vejetasyon Yapısında Meydana Gelen Değişimin Belirlenmesi
177 Sertifikasyonun Batı Akdeniz Orman Ürünleri Sanayisi Üzerindeki Etkileri
178 Sığ Topraklı Kalker Alanların Kızılçamla Ağaçlandırılması (Denizli-Tavas-Gölbaşı Örneği)
179 Sık Kızılçam Gençliklerinde Seyreltme Yaşının Erkene Alınması (Acıpayam-Bozdağ Örneği)
180 Simbiyotik Yolla Azot Bağlayan Bazı Ağaç Türlerinin Toprağın Azot İçeriğine Etkisi
181 Solucan Gübresi kullanımının tüplü Karaçam fidanlarının gelişimine etkisi (Eskişehir Fidanlık Örneği)
182 Sürgün Kökenli Saçlı Meşe (Quercus cerris L.) Meşcerelerinde Farklı Aralama Şiddetinin Meşenin Gelişimine, Tohum Verimine ve Yetişme Ortamının Bazı Özelliklerine Etkisi
183 Tehdit Altındaki Bazı Endemik Sideritis L. Türlerinin Popülasyon Yoğunlukları ve Yetişme Ortamı Özelliklerinin Belirlenmesi
184 Tepe Çökmesi Aşamasındaki Kasnak Meşesi (Quercus vulcanica) Meşcerelerinin Tohum Kökenli Gençleştirme Olanakları
185 Terk Edilmiş Manyezit Maden Sahalarının Kimyasal ve Biyolojik Yöntemlerle İyileştirilmesi
186 Titrek Kavak (Populus tremula L.) Meşcerelerinde Gecikmiş Aralama Kesimlerinin Meşcere Büyümesi ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri (Kayseri Erciyes Dağı Örneği)
187 Titrek Kavak (Populus tremula L.) ağaçlandırma başarısının, Huş ve Sarıçamla karşılaştırılması (Erzurum, Kars ve Bayburt Örneği)
188 Titrek Kavak (Populus tremula L.) Ormanlarında Meşcere Gelişimi ile Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler
189 Toplumun Orman Kaynaklarından Beklentileri ve Karşılanma Düzeyi (İstanbul İli Örneği)
190 Toros Göknarı (Abies cilicica) Popülasyonlarının Kuraklığa Dayanıklılıklarının Bazı Morfolojik Özellikler Yardımıyla Belirlenmesi, Kuraklık Stresine Karşı Aday Genlerin Tespiti ve Aday Genler Yardımıyla Popülasyonlar Arası ve İçi Kuraklık Stresi Toleransının Belirlenmesi
191 Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.) Meşcerelerinde İlk Aralama Bakımı
192 Toros sediri (Cedrus libani A. Rich.)'nde yetiştinne sıklığının önemli morfolojik fidan özellikleri, beslenme durumu ve arazi başarısına etkisi
193 Trabzon İli'nin Geofit Bitkilerinin Tespit Edilmesi ve CBS Ortamında Değerlendirilmesi
194 Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünde Bulunan Ladin Ağaçlandırma Sahalarında Ölü Örtü ve Topraktaki Organik Karbon Miktarının Tespiti
195 Trabzon Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Likarpa (Vaccinium arctostaphylos L.)’nın Seleksiyonu ve Gen Kaynakları Koruma Alanlarının Oluşturulması
196 Trüf Aşılı Meşelerin Dikim Sahasında Trüf Mantarını Tutma Başarısının ve Sahaya Adaptasyonunun Belirlenmesi
197 Türkiye de Karakavak (Populus nigra L.) ta Islah Çalışmaları
198 Türkiye'de Sahilçamı (Pinus pinaster Aiton) Döl Denemeleri
199 Türkmen Dağı karaçam (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana) meşcerelerinde ölü örtü ayrışma hızlarının belirlenmesi
200 Uçucu Yağ Verimine Yönelik Eucalyptus globulus İşletmeciliğinde En Uygun Dikim Aralığı ve Kesim Periyodunun Belirlenmesi
201 Ülkemizde doğal olarak yayılan Saf Ak Huş (Betula pendula) meşçerelerinin Gelişimi İle Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler
202 Üstün Kızılçam Orijinlerinde Artım ve Büyüme
203 Yabani Kirazda (Prunus avium L.) Kantitatif Karakterlerin Çeşitliliği
204 Yaprak Faydalanması Yapılmış Bazı Meşe Türlerinin Teknolojik Özelliklerinin Araştırılması (Elazığ-Malatya Örneği)
205 Yaylacık Araştırma Ormanı Odun Dışı Orman Ürünü Makrofunguslarının Belirlenmesi, Fenolik Bileşikleri ve Antioksidan Aktivitelerinin Tespiti ile Yayılış Alanlarının Bazı Silvikültürel Özellikleri
206 Yetişme Ortamı Özelliklerine Göre Karaçam Sıklıklarında Ayıklama Kesimlerinin Büyümeye Etkileri
207 Yetişme Sıklığı ve Fidan Yaşının Duglas Göknarı (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco)'ında Bazı Morfolojik Fidan Özellikler Üzerine Etkileri
208 Yetiştirme Sıklığı ve Kökçük Koparılmasının Macar Meşesi (Quercus frainetto Ten.)’nin Farklı Yaşlardaki Fidanlarının Bazı Morfolojik Özellikleri ile Dikim Başarısına Etkisi
209 Yetiştirme Sıklığının ve Kökçük Koparılmasının Sapsız Meşe (Quercus petraecı (Matt.) Liebl.) Fidanlarındaki Bazı Morfolojik Özellikler ile Dikim Başarısına Etkisi
210 Yüksek Eğimli (p > % 45) Ormanlardaki Farklı İşletme Sınıflarında Bölmeden Çıkarma Tekniklerinin Ekolojik Açıdan İrdelenmesi
211 Zayıf Meraların Islahında Korunga ve Yoncanın Dondurma Ekimi İle Kullanılması
212 Zayıf ve Orta Durumdaki İç Anadolu Bozkır Meralarının Islahı Üzerine Araştırmalar
Köklerinde Hayatvar