Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Son Eklenen 10 Yayın

Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Orman işletme şeflerinin iş yükü, tükenmişlik, işe bağlı stres, motivasyon, iş-aile çatışması, iş-yaşam kalitesi, yaşam tatmini, örgüte ve mesleğe bağlılık, rol çatışması, rol belirsizliği ve genel iş ...

Sorumlu Yazar
Ersin YILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2018
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Orman içi ve kenarı yerleşimlerde konutlara ait yanıcı maddelerle orman vejetasyonuna ait yanıcı maddelerin iç içe bulunması, orman yangını yönetimi açısından önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bu kapsamda yangında can ve mal kaybını...

Sorumlu Yazar
Ersin YILMAZ
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2018
Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışma Türkmen Dağı’nda doğal yayılışı olan odun dışı orman ürülerinin potansiyel dağılım haritalarının elde edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda ekonomik değeri olan odun dışı orman ürünleri ...

Sorumlu Yazar
Rıza KARATAŞ
Yayıncı Kuruluş
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2018
Ara Sonuç Raporu Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmanın amacı, fidanlık koşullarında yetiştirme sıklığının 2+0 yaşlı Toros sediri (Cedrus libani A. Rich.) fidanlarının bazı morfolojik özellikleri ile beslenme durumu üzerine etkisini araştırmaktır. Araştırmada, Isparta-Kapıdağ orijinli tohumlar ...

Sorumlu Yazar
Şükrü Teoman GÜNER
Yayıncı Kuruluş
Orman Toprak ve Ekoloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı, 2018
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Geniş bir yüz ölçümüne sahip orman fidanlıklarında yabancı otlarla etkin mücadele yapılabilmesi modern mekanizasyon tekniklerinin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada, geliştirilen EFRICAD (Ege Forestry Research Institute Computer Aided Design) ekipmanı ile yastı...

Sorumlu Yazar
Emre GÖKSU
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Ormancılık Araştırma Dergisi, 2019
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bu çalışmanın amacı, farklı miktarlarda potasyum uygulamasının karaçam fidanlarının gelişimine etkilerini belirlemektir. Çalışma Eskişehir Orman Fidanlık Müdürlüğü serasında, polietilen torbalarda perlit ortamına ekimi yapılan Afyonkarahisar-Ahırdağı orjinli karaçam ...

Sorumlu Yazar
Özden ÇÖMEZ
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Ormancılık Araştırma Dergisi, 2019
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Artan nüfus ile birlikte alternatif besin kaynaklarına olan gereksinim giderek önem kazanmıştır. Mantar, uygun şartların sağlanması durumunda yıl boyunca birden fazla ürün alınabilen, kolay yetiştirilebilen ve besin değeri yüksek bir ürün olması...

Sorumlu Yazar
Rıfat KURT
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Ormancılık Araştırma Dergisi, 2019
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Biyolojik kaynaklar ve çeşitliliği, ekosistemlerin sağladığı hizmetlerin temelini oluşturan önemli kaynaklardan biri olarak değerlendirilmektedir. Orman kaynaklarının bu yönüyle toplumsal refaha katkısı doğal kaynaklar içinde önemli bir yere sahip olup bu katkının ...

Sorumlu Yazar
Hadiye BAŞAR
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Ormancılık Araştırma Dergisi, 2019
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Odun ham maddesi üretimi birim fiyatlarının hassas şekilde hesaplanması, üretim birim zamanlarının doğruluğuna bağlıdır. Günümüzde üretim birim zamanları, iş-zaman etütleriyle elde edilen bazı değişkenlere bağlı olarak türetilmiş ...

Sorumlu Yazar
İsmail ŞAFAK
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Ormancılık Araştırma Dergisi, 2019
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bu çalışmada, orman yangının biyokimyasal toprak özellikleri üzerindeki etkilerinin ve yanan ağaçların kesilerek sahadan uzaklaştırılmasının toprağa etkilerinin gösterilmesi amaçlanmıştır. Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri arasında geçit kuş...

Sorumlu Yazar
Aliye Aliye ALİYE
Yayıncı Kuruluş
Orman Genel Müdürlüğü
Yayın
Ormancılık Araştırma Dergisi, 2019
Köklerinde Hayatvar