Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Kızılçam akma reçinesinin endüstriyel işlenmesiyle üretilen Kolofan'ın fiziko-kimyasal özellikleri ve ticari değeri

Özet

Kızılçam akma reçinesinin endustriyel işlenmesiyle üretilen kolofanın kalite açısından incelenmesi (ASTM) standard test metodları ve gaz-likit kromatografi yöntemiyle yapılmıştır. Kızılçam kolofanı bu kalite özellikleri itibariyle uluslararası pazarda 1. sınıf nitelikte yer alabilecek bir üründür. Dünyada akma reçine kolofanı, odun çözütü kolofanı ve kağıt endüstrisi yan ürünü sülfat kolofanı olmak üzere değişik kaynaklardan 1 milyon ton civarında yıllık kolofan üretilmekte olup, bu kofofan çok çeşitli alanlarda tüketilmektedir. Tüketimde, her ne kadar ham olarak bazı alanlarda kullanılabiliyorsa da, esas itibariyle modifike ve türevleri halinde kullanılmaktadır. Dünya kolofan ticaret hacminde Türkiye'nin bugün için bir yeri bulunmamakla birlikte, önemli bir potansiyeli bulunmaktadır. Halen 3-4 bin ton/ yıl civarındaki Türkiye kolofan üretiminde ilk sırayı akma reçine kolofanı üretimi almakta olup, odun çözütü ve sülfat kolofanı üretim kapasitesi yönünden önemli potansiyel bulunmamaktadır. Akma reçine üretiminde modern yöntemterin uygulanması, bu yöntemlerle ve potansiyel üretim kapasitesiyle uyumlu planlama yapılması yönünde Orman Genel Md.'nce yoğun çalışmalar yapıtmakta olup, bu çalışmaların planlamaya esas verileri sağlamak üzere bazı araştırmalar ile de desteklenmesi gerekir. Akma reçine üretiminin arttırılması, buna dayalı endüstrinin geliştirilmesi, uluslararası pazara girilebilmesi gibi hususlarda; Türkiye'nin, Avrupa Topluluğu üyesi olma konumuyla uyumlaştırılabilecek bir perspektif içinde uzun dönemli stratejik planlamaya gidilmelidir.

Detaylar

 • Yayın No
 • 34
 • Destekleyen
 • Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Yayıncı
 • Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Yayınlandığı Platform
 • Enstitüler Teknik Rapor Serileri
 • Coğrafi Konum(lar)
 • Ege,


Köklerinde Hayatvar