Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

İzmir ekoturizm rehberi

Özet

Çalışma son yıllarda dünyada ve ülkemizde yükselen ekoturizm eğiliminin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İzmir ili için ekoturizm sektörünün durumu tüm bileşenleriyle ele alınmış, ekoturizmin aktüel ve potansiyel durumu değerlendirilerek amaç, hedef ve stratejiler bu konuda yapılabilecek projeler ortaya konmuştur. Öncelikle İzmir ilinin genel özellikleri literatür bilgilerinden özetlenerek tanıtılmış, İlin genel özelliklerinin ekoturizm ile olan ilişkileri detaylı olarak açıklanmıştır. 2. bölümde doğa turizmi ile ekoturizm konusu tanım ve kavram olarak detaylıca incelenmiş, dünyada ve Türkiye'deki yorumlar kıyaslanmış ve doğa turizmi ile ekoturizm kavramının birbirine yakın anlamda kullanıldığı kanaatine varılmıştır. Dünyada ekoturizm kavramı olarak gelişen tanımlama ülkemizde zaman zaman doğa turizmi olarak adlandırılmaktadır. Tüm dünyada ekoturizm olarak bilinen bu turizm çeşidi çalışma ana başlıklarında Ekoturizm olarak kullanılmıştır. Metin içinde ve alınan atıflarda literatürdeki orijinal kullanımına göre doğa turizmi veya ekoturizm olarak yer almıştır. Bu bölümde dünyadan ve Türkiye'den ekoturizm ile ilgili uygulama örnekleri verilmiştir. Dünyadaki ekoturizm ile ilgili politikalar, yapılan anlaşmalar ve Türkiye'deki mevzuat özetlenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde, ilk olarak İzmir ilinde ekoturizmin önemine değinilmiş; ilde ekoturizm faaliyetleri ile ilgilenen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile anketler yapılarak, yapıları ve üye profilleri ile ilgili ortalama istatistik sonuçlar çıkarılmıştır. Yine STK'ların doğada yapılan turizme olan talepleri, tercihleri, katıldıkları projeler ve doğa ile ilgili turizmin geliştirilmesi için önerileri alınmış, tablo ve grafiklerle yorumlanmıştır. Arz değerlendirmesinde, ekoturizm amaçlı kullanılabilecek alanlar detaylı incelenmiştir. Arz ve talep konusunda belediyelerin, kaymakamlıkların görüşleri anket ve bilgi formları ile alınmıştır. İlçelerde ekoturizmi destekleyebilecek diğer sektörler incelenmiş ve her ilçe için özet halinde sunulmuştur. Tüm anket ve formlar değerlendirildikten sonra İzmir ili için öncelikli bölgeler tablo olarak ortaya konmuştur. Çalışmada literatür taraması, anket ve bilgi formlarıyla ulaşılamayan, ancak ekoturizm konusunda potansiyel olarak mevcut olan değerler, aktif alan taraması ile ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Alan taraması sonuçları, anket formlarından gelen bilgiler ile kayıtlı mevcut ekoturizm alanları coğrafi bilgi sistemleri yazılımları kullanılarak haritalandırılmıştır. Çeşitli sorgulamalarla elde edilen haritalar web sunumuna temel oluşturmak için hazırlanmıştır. Çalışmanın özünü oluşturan 4. bölümde, İzmir ilinde ekoturizmin geliştirilmesi için amaç, hedef, stratejiler geliştirilmiş ve yapılabilecek alt projeler değerlendirilmiştir. Çalışmanın son bölümlerinde ise hem genel olarak hem de İzmir iline özel olarak ekoturizmin geliştirilmesi için gereken mevzuat, öncelikli bölgelerde yapılabilecek Ar-Ge ve uygulama projeleri konusunda öneriler getirilmiştir. İzmir'de ekoturizmin geliştirilebilmesi konusunda yapılan GZTF (Güçlü, Zayıf, Tehdit, Fırsat) analizinden sonra sonuç ve önerilerle çalışma sonlandırılmıştır.

Köklerinde Hayatvar