Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Devlet Orman İşletmeleri'nin yönetsel ve örgütsel boyutlarının belirlenmesi

Özet

Araştırma, Türkiye'deki Devlet Orman işletmelerinin yönetsel ve örgütsel boyutlarını belirlemek için ele alınmıştır. Bu amaçla, Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki 32 orman işletmesinde yönetici olan 52 denek üzerinde yüz-yüze görüşme usulüyle bir anket çalışmaması uygulanmıştır. Veriler ve bilgiler istatistiksel analizlerle ve mantıksal yaklaşımla değerlendirilmiş olup, devlet orman işletmelerinin en önemli yönetsel ve örgütsel boyutları sırasıyla 1. Yönetsel yeterlik, 2. Örgüte ve işe bağlılık, 3. İşteki özgürlük, 4. Örgütsel bekleyişler (doyum), 5. Kendini geliştirme, 6. Bildirişme, 7. Kamu sorumluluğu ve 8. Başarı değerlendirme gücü olarak bulunmuştur. Bu boyutların işletme başarısı ile olan ilişkileri incelenerek halihazır yönetim anlayışı ve düzeni ortaya konulmuştur. Ayrıca, orman işletmelerinin daha başarılı olması için yönetsel ve örgütsel işlevler açısından alınması zorunlu görülen tedbirler ve düzenlemeler belirlenerek bir takım önerilerde bulunulmuştur.

Detaylar

 • Yayın No
 • 3
 • Destekleyen
 • Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Yayıncı
 • Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • Yayınlandığı Platform
 • Enstitüler Teknik Rapor Serileri


Köklerinde Hayatvar