Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

I-214 melez kavak ağaçlandırma ekonomisi

Özet

Çalışmada, I-214 melez kavak ağaçlandırmalarında yürütülen standart işlemler tavsif edilmiş ve bu işlemlere ait birim zamanlar ile birim maliyetler belirlenmiştir. Standart işlemlerin yıllık tekerrürlerine ve işlem birim maliyetlerine göre, I-214 melez kavak ağaçlandırmalarına ait yıllık yatırım girdileri hesaplanmıştır. Ağaçlandırmadan sağlanacak yıllık gelirleri veya diğer bir ifade ile yıllık çıktıları belirlemek amacı ile hacim hasılat tablolarından yararlanmak I-214 melez kavak ağaçlandırmaları için para hasılat tabloları tanzim edilmiştir. Yılık girdi ve çıktılara ilişkin verilere dayalı olarak mali analizler yapılmıştır. Analizler sonucunda I-214 melez kavak ağaclandırmalarının değişik yaş kademelerinde ulaşılan net fayda-maliyet oranları, arazi hasıla ve iradı değerleri, iç kalılık oranları ve odun üretim maliyeti değerleri belirlenmiştir. Elde edilen veriler yardımı ile I-214 melez kavak ağaclandırmaları için mali idare süreleri tesbit edilmiştir. Bu çalışma sonucunda I-214 melez kavak ağaçlandırma yatırımlarının planlanması ve değerlendirilmesinde kullanılacak veriler elde edilmiştir.

Detaylar

 • Yayın No
 • 145
 • Destekleyen
 • Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü
 • Yayıncı
 • Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • Yayınlandığı Platform
 • Enstitüler Teknik Bülten Serileri


Köklerinde Hayatvar