Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

ORKÖY gün ısı uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi (Batı Akdeniz Bölgesi orman köyleri örneği)

Özet

Çalışmada, ORKÖY tarafından 2005 yılarında başlatılan ve hızla yaygınlaştırılan Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) kullanımıyla sıcak su elde etme yoluyla yakacak odun kullanımını azalmayı hedefleyen uygulamanın sonuçları incelenmiştir. GES kullanımının orman köyleri üzerindeki etkilerine yönelik veriler, Batı Akdeniz Bölgesinde; Antalya, Burdur ve Isparta illeri orman köylerinde yüzyüze anket yoluyla elde edilmiştir. Veriler frekans dağılımları, yüzde ifadeler ile ki-kare ve basit korelasyon analiz yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Batı Akdeniz Bölgesi orman köylerinde GES kullanımı ile %20-30 oranında yakacak odun tasarrufu sağlandığı orta konmuştur. Batı Akdeniz bölgesi orman köylerinde ortalama hane başına odun tüketimi 11,74 ster (yaklaşık 12 ster) olmaktadır. Yapılan tasarruf %30 olarak değerlendirildiğinde, ortalama hane başına 3,2 ster yakacak odun tasarrufu sağlanmaktadır. Güneş enerji sistemlerinin kullanılmasıyla sağlanan yakacak odun tasarrufu, piyasa fiyatlarıyla yıllık hane başına ortalama 336,042 TL'dir. GES kullanımının aile bütçesine katkılarının "çok az", "az" ve "orta" şeklinde görüş bildiren orman köylüsü %87,4 oranındadır. Bu olgu üzerinde köylünün yakacak odunu elde etme şekillerinin etkisi olduğu düşünülmektedir. Tüketilen yakacak odun maliyetinin aile giderlerindeki payı %73,3 oranında "hiç yok", "çok az" ve "az" şeklindedir. Batı Akdeniz Bölgesi orman köylerinde GES kullanımı yoluyla LPG tasarrufu ise %61,44 ve yıllık 180,00TL'dir. Toplam yıllık katkı 536,042TL'dir. ORKÖY'ün GES uygulamalarının orman köylerindeki orta ve yoksul tabakaya ağırlıkla yansıtıldığı görülmektedir. Köyün orta ve yoksul tabakası %95,6 oranında bu destekten yararlanmıştır. ORKÖY'ün sosyal içerikli uygulamalarından birisi olan "dam örtüsü" uygulamasının ardından, en çok yaygınlık kazanan sosyal içerikli proje olarak GES uygulaması görülmektedir. Projeyle orman köylüsünün yaşam kalitesinde ve toplumsal yapısında çok ciddi bir gelişme sağlanmıştır. Bu yönüyle proje ciddi bir sosyal ormancılık projesi olarak nitelenebilir. ORKÖY?ün bu desteğinden yararlanan işletme yöneticilerinin bu uygulamadan "çok" memnun olanlar ile "çok fazla" memnun olanların oranı %90,0?dır. ORKÖY?ün bu projesi süreç içerisinde sera gazı salınımını azaltma, karbon depolama ve yeşil ekonomi yani istihdam artışları gibi yeni konularla da değerlendirilebilecektir.

Detaylar

 • Proje No
 • 19.8206
 • Yayıncı
 • Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • Yayınlandığı Platform
 • Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı


Köklerinde Hayatvar