Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Kent ormanlarının estetik değerinin tahmin edilmesi: ODTÜ Ormanı örneği

Özet

Son 30 yılda çevresel kaynaklar, mal ve hizmetlerin ekonomik değerinin belirlenmesine yönelik araştırmalar başta gelişmiş ülkelerde olmak üzere tüm dünyada yaygınlaşmıştır. Bu bağlamda sürdürülebilir orman kaynakları yönetimi ve etkin kaynak tahsisinde karşılaşılan bilgi eksikliğinin bir çözümü olarak, orman kaynaklarının, özellikle kent ormanlarının manzara güzelliğinin ekonomik değerinin tahminine yönelik birçok araştırma yapılmıştır. Türkiye'de bugüne kadar orman kaynaklarının sağladığı çevresel mal ve hizmetlerin ekonomik değerini belirlemeye yönelik 40'dan fazla araştırma olmasına rağmen, orman, özellikle kent ormanı manzarasının ekonomik değerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma bulunmamaktadır. Bu araştırmada Ankara şehir merkezinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ormanı'nın manzarasının ekonomik değerinin hedonik fiyatlandırma yöntemi ile tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 296 konuta ait niteliklerin ve satış verilerinin toplanması için Eylül 2011- Haziran 2013 arasında anket çalışması yürütülmüştür. Hedonik modellerde bağımlı değişken olarak bu konutların satış fiyatları kullanılmıştır. Bağımsız değişken olarak ise konutların yapısal, konum, ulaşılabilirlik, komşuluk ve manzara güzelliği nitelikleri kullanılmıştır. ODTÜ Ormanı manzara niteliği için dört farklı bağımsız değişken kullanılmıştır. Bunlar, orman manzarasının varlığı, kalitesine ait iki ölçüt ve ODTÜ Ormanına uzaklıktır. Sonuçlar, ODTÜ Ormanı manzarasının konutlar için arzu edilen bir nitelik olduğunu ve estetik faydalarının konut fiyatlarına yansıdığını göstermektedir. Çalışmada ODTÜ Ormanının manzara değeri, farklı nitelik göstergelerine göre, hedef konut pazarı için konut başına 15.535-23.315 TL, yıllık 8,06 ile 12,10 milyon TL, konut stoku için 101-151 milyon TL arasında tahmin edilmiştir.

Detaylar

 • Proje No
 • 23.5301
 • Yayıncı
 • İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • Yayınlandığı Platform
 • Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı


Köklerinde Hayatvar