Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

R'WOT tekniği: Arıcılık sektöründe katılımcı yaklaşım ile örnek bir uygulaması

Özet

Çalışmada, SWOT (Üstünlükler, Zayıflıklar, Fırsatlar/Olanaklar ve Tehditler/Tehlikeler) Çözümlemeleri uygulamalarının faydalanılabilirliğini, uygulanabilirliğini, etkinliğini ve yeteneğini geliştirme yönünde, R'WOT Tekniği olarak adlandırılan melez bir teknik geliştirilmiştir. Bu kapsamda SWOT Çözümlemeleri ile Ranking (Sıralama) Tekniği ve Doğrusal Kombinasyon Tekniği bütünleştirilmiştir. R'WOT Tekniği vasıtasıyla, SWOT Çözümlemelerindeki SWOT grupları ve her bir SWOT grubu içerisindeki SWOT faktörlerine yönelik önem durumları, sayısallaştırılarak ölçülebilir hale getirilmektedir. Böylece SWOT grupları ile her bir SWOT grubundaki SWOT elemanlarına ait öncelikler sayısal değer olarak belirlenmekte ve bunlar önem sırasına konulmaktadır. Buna göre mevcut karar verme problemine yönelik izlenecek alternatif stratejiler açık bir şekilde ortaya konmakta ve en uygun alternatif strateji seçilmektedir.

Detaylar

 • Destekleyen
 • Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Yayıncı
 • Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • Yayınlandığı Platform
 • Enstitüler Çeşitli Yayınlar Serisi


Köklerinde Hayatvar