Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Kabuk böceklerinin tomruk satışları üzerine etkisi: Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'nde bir ön araştırma

Özet

Çalışma, için 2006-2007 yıllarında satış depolarında açık artırmalı satışa çıkarılan 3. Sınıf Normal Boy Kalın Kutur (3.S.N.B.Kl.Kt.) ladin tomruk istiflerinde yapılan incelemeler ve satış cetvellerinden elde edilen verilerden yararlanılmıştır. Sonuçlara göre satışa konu hasarsız, az hasarlı ve çok hasarlı 3 grup arasında muhammen bedeli artırma oranı (MBAO) bakımından anlamlı ölçüde fark bulunmaktadır. Gruplar arası ikili karşılaştırmalarda ise hasarsız istif satışlarındaki ortalama MBAO'nun,az hasarlı ve çok hasarlı istiflerin ortalama MBAO'larından istatistikî olarak anlamlı derecede yüksek olduğu; buna mukabil az hasarlı ve çok hasarlı istifler arasında MBAO bakımından anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir. Buna dayalı olarak, Artvin OBM'deki 2002-2007 arasında yaklaşık 2 milyon Dolar düzeyinde satış geliri kaybı potansiyeli söz konusudur.

Detaylar

 • Cilt, Sayı, No
 • Cilt: 14, Sayı: 1, Sayfalar: 119-130
 • Yayıncı
 • Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • Yayınlandığı Platform
 • Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri


Köklerinde Hayatvar