Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Uygulamada kullanılan polietilen tüplü, çıplak köklü ve ENSO tipi sedir (Cedrus libani A. Rich.) fidanlarının arazi performansı ve maliyetlerinin araştırılması

Özet

Ağaçlandırma çalışmalarına konu alanlar arasına yarı kurak sayılabilecek, diğer yandan zaman zaman erozyona uğramış, üzerindeki vejetasyonun zayıfladığı ve ağaçlandırma açısından olumsuz koşulların hüküm sürdüğü alanlar da girebilmektedir. Bu nitelikteki alanlarda ağaçlandırma başarısı çoğu zaman düşük olabilmekte ve bu başarının artırılması için alınması gereken tedbirler önem kazanmaktadır. Bu tür alanlar ile diğer ağaçlandırma alanlarındaki başarıyı etkileyen faktörlerden birisi de kullanılacak fidanların tipidir. Diğer yandan ağaçlandırma başarısı için, ağaçlandırma amacı ile de bağlantılı olarak, sadece fidan tutma başarısı değil ama aynı zamanda dikilen fidanların büyüme ve gelişmeleri de dikkate alınması gerekmektedir. Nitekim özellikle odun üretim amacının söz konusu olduğu durumlarda büyüme-gelişme durumu ağaçlandırma başarısı için asıl kriter durumuna geçmektedir. Ülkemizde, kurak ve yarı kurak alanlarda yapılan ağaçlandırmalarda en çok tercih edilen ibrelilerimizden birisi de sedirdir. Sedir kurak ve ekstrem ekolojik koşullar için kanaatkar bir türümüz olmakla birlikte ağaçlandırmalarda tutma başarısının ve arazi büyüme performansının artırılması için değişik metotların geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Dikilecek en uygun fidan tipinin belirlenmesi bu amaçla kullanılabilecek enstrümanlardan birisidir. Ülkemizde sedir ağaçlandırmalarında çıplak köklü, polietilen tüplü ve ENSO tipi tüplü olmak üzere değişik tiplerde fidan kullanılmaktadır. Bu araştırmanın amacı sedir ağaçlandırmalarında kullanılan değişik fidan tiplerinin arazi dikimlerindeki yaşama yüzdesi ve büyüme performansları, ağaçlandırmanın ekonomik yanını da dikkate alarak kıyaslayarak en uygun fidan tipini belirlemektir. Araştırma, Burdur-Bucak-Ürkütlü ve Antalya-Korkuteli-Yelten olmak üzere iki değişik yerde kurulan deneme alanlarında yürütülmüştür. Denemede raslantı blokları deneme deseni uygulanmış, her bir deneme alanında üç fidan tipi altı blokta denenmiştir. 2003 ilkbaharında 1+0 yaşlı dikilen fidanlar 2014 yılına kadar gözlenmiş, 2014 vejetasyon sonu itibariyle 13. yaş ölçmeleri varyans analizi ile değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre yaşama yüzdesi bakımından fidan tipleri arasında her iki deneme sahasında da PP

Detaylar

 • Sorumlu Yazar e-mail
 • nesaterkan@ogm.gov.tr
 • Sorumlu Yazar İletişim
 • Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • Proje No
 • 19.3218
 • Destekleyen
 • Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Yayıncı
 • Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • Yayınlandığı Platform
 • Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı


Köklerinde Hayatvar