Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Entegre doğal kaynak yönetimi ve bir çalıştay

Özet

Dünyada halen gıda güvenliği, fakirlik ve doğal kaynakların tahribi problemleri devam etmekte ve üstesinden gelinebilmesi için farklı bir araştırma ve yönetim anlayışına ihtiyaç bulunmaktadır. Buna çözüm olarak son zamanlarda "Entegre Doğal Kaynak Yönetimi" olarak adlandırılan yeni bir yaklaşım ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım fakirliğin azaltılması, gıda güvenliği ve çevresel sürdürülebilirlik gibi birbiri ile yakından ilişkili amaçları bir araya getirmektedir. Böylece entegre doğal kaynak yönetimi, ekosistemdeki doğal kaynakları etkileyen karmaşık problemlerin çözümlenmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu kalkınma yaklaşımının; gerektiğinde araştırma ve yönetim amaçlarının değiştirilmesi (uyum yönetimi), daha katılımcı yaklaşımları içermesi, çok ölçekli analizler ve çalışmaların yaygınlaştırılması gibi ana prensipleri kapsaması ve değişik araçları (örneğin sistem modellemesi, karar ve müzakere destek araçları, çok ölçekli veri tabanları gibi) kullanması suretiyle bu sistemin karmaşıklığını ele alması gereklidir. Eylül 2002'de Uluslararası Kurak Alanlar Tarımsal Araştırmalar Merkezi (ICARDA); entegre doğal kaynak yönetimi uygulamalarındaki başarı faktörlerini tespit etmek, bu konudaki ümit vaat eden strateji ve metotları analiz etmek, buna yönelik stratejilerin yapı taşlarını ortaya koymak ve bu konudaki araştırmaların yürütülmesinde kullanılan yaklaşım ve metotların yaygınlaştırılmasına yönelik mekanizmalar geliştirmek amacı ile Halep, Suriye'de bir çalıştay düzenlemiş, genel oturumlar ve bununla bağlantılı grup toplantıları ile arazi gezisindeki tartışmalar, entegre doğal kaynak yönetimi konusunda yeni ve önemli bilgiler ortaya koymuştur.

Detaylar

 • Cilt, Sayı, No
 • Cilt: 8, Sayı: 1, Sayfalar: 47-80
 • Destekleyen
 • Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Yayıncı
 • Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • Yayınlandığı Platform
 • Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri


Köklerinde Hayatvar