Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Ormancılık Örgütü'ndeki döner sermayeli işletmeler muhasebesinde yeniden değerleme olanakları

Özet

Makalede esas itibariyle enflasyonun işletmelerin mali tablolarındaki olumsuz etkisini ortadan kaldırmak için, bu tablolardaki bilgileri düzelterek yarayışlı hale getirmek amacıyla, ülkemizdeki vergi mevzuatında yapılan değişiklikle getirilen yeniden değerleme yönteminin tanıtımı yapılarak uygulanması ve yararları açıklanmaktadır. Enflasyon son otuz yıldır gelişmekte olan ülkelerin karşılaşmış oldukları en önemli ekonomik sorunlardan biridir. Bu ülkeler bir taraftan bu sorundan nasıl kurtulabileceklerini araştırırken, diğer taraftan da enflasyonla birlikte nasıl yaşanabileceğinin yollarını aramaktadırlar. Enflasyonun hızlı olduğu dönemlerde işletmeler çözümü büyük güçlükler taşıyan sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Enflasyon, işletmeler için önemli bir veri kaynağı olan mali tabloların homojenliğinin bozulmasına ve sermayenin aşınmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada,enflasyonun işletmelere etkisini en aza indirmek için kullanılan yeniden değerleme yöntemi tanıtılmakta, yöntemin uygulanması örneklerle gösterilmekte ve yararları açıklanmaktadır. Ayrıca, bu konuda ülkemizdeki yasal düzenlemelerden söz edilmekte, ormancılık örgütündeki döner sermayeye sahip işletmelerin bu olanaktan yararlanması önerilmektedir.

Detaylar

 • Cilt, Sayı, No
 • Cilt: 5, Sayı: 1, Sayfalar: 123-150
 • Yayıncı
 • Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • Yayınlandığı Platform
 • Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri


Köklerinde Hayatvar