Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

İçel ili orman köylerinde sosyo-ekonomik yapı

Özet

Türkiye'de orman köylerinde yaşayan nüfus, tüm kırsal nüfusun yaklaşık olarak yarısını oluşturmaktadır. Kırsal kalkınma içerisinde orman köylerinin kalkındırılması içinde bulundukları olumsuz koşullar ve ekonomik yönden zayıf olmaları nedeni ile daha öncelik arz etmektedir. Farklı yapıdaki orman köylerinde yapılacak olan çalışmaların bölgesel bazda yapılmasında yarar bulunmaktadır. Araştırmada, İçel ili orman köylülerinin sosyo-ekonomik yapısı, sorunları incelenmiş ve kalkınmaları için olanaklar araştırılmıştır. Bu amaçla İçel ilini temsilen Tarsus, Erdemli ve Mut ilçelerinde çalışılmıştır. Belirli dönemdeki nüfus değişimlerinin ekonomik açıdan gösterge oldukları kabul edilerek, 1975-1990 yılları arasında köylerdeki nüfus değişimlerine göre (nüfusu %20'den fazla artan, sabit kalan ve azalan) 3 ayrı köy sınıfı oluşturulmuş ve bu niteliklerde toplam 27 orman köyünde çalışılmıştır. Köylerde köy muhtarı yada temsilcisi yanında 116 adet aile reisi ile görüşülmüştür. Araştırma alanında ailelerin ekonomik yapısını belirleyen en büyük faktör bitkisel üretimdir. Hane başına düşen ortalama mülk arazi miktarı 22.9 dekardır. Ağırlıkla susuz tarım yapılmaktadır. Yapılan diskriminant analizi; nüfusu azalan köylerin sosyo-ekonomik yapılarının birbirine benzediğini ve farklı özelliklerinden dolayı tek başlarına bir grup olabileceklerini ortaya koymuştur.

Detaylar

 • Cilt, Sayı, No
 • Cilt: 4, Sayı: 1, Sayfalar: 53-78
 • Destekleyen
 • Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Yayıncı
 • Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • Yayınlandığı Platform
 • Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri


Köklerinde Hayatvar