Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Arıcılık yapanların işletme ekonomisi açısından incelenmesi (Batı Akdeniz Bölgesi orman köyleri örneği)

Özet

Çalışmada; Batı Akdeniz Bölgesi orman köylerinde ORKÖY tarafından arıcılık kredisi kullanan ve kullanmayan, arıcılık yapan işletmelerin üretim ve pazarlama yapısını inceleyerek, üretim ve pazarlamaya yönelik sorunların tespiti ve çözüm önerileri üretme amacıyla Antalya, Burdur ve Isparta illeri orman köylerindeki işletmeler örneklenmiştir. ORKÖY desteğinden yaralanan ve arıcılığı sürdüren işletmelerle, destekten yararlanan ancak arıcılığı devam ettirmeyen işletmeler örnek olarak seçilmiştir. Batı Akdeniz bölgesini oluşturan Antalya, Burdur ve Isparta illerinde de Fenni Arıcılık yatırımı 1970-1980-1990 ve 2010'li yıllarda uygulana gelmiş bir destek türüdür. ORKÖY ilçe kalkınma projelerinde planlanan yatırımları gerçekleşme oranı düşük düzeyde kalmıştır. Bu çalışmada yöredeki arıcılık yatırımının sürdürülebilirliği de ortaya konulmuştur. Bölge illeri düzeyinde toplam 1191 işletmeye kredi uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bunların %31,32'si 1990 dönemi sonrasına yönelik olmuştur. 1990 dönem sonrası arıcılık desteği alan 373 işletmeden arıcılığa devam etme oranı %32,44 olmuştur. Yatırımın yapıldığı süreden yaklaşık 20 yıl sonra bu yatırım konusunda üretimin devam etmesi oldukça önemlidir. Bölge için bu yatırımın sürdürülebilirliğinin beklenin altında olduğu görülmüştür. Yani yatırım alan her üç işletmeden birisi işletmesini devam ettirmemiştir. Arıcılık kredi uygulamasından yararlanan işletmelerin üretimi olan balın pazarlanmasına yönelik pazarlama karması unsurları ile ilgili pazarlama olanak ve kısıtları saptanmıştır. Çalışmada orman köylerinde ORKÖY arıcılık kredisinden yararlanan ve halen arıcılık yapan 64 işletmenin arıcılık kazancını belirlemeye yönelik ekonomik analizler de yapılmıştır. İşletmelerin ekonomik analizlerinin yapılmasında brüt kâr analizi yöntemi kullanılmıştır Arıcılık ile ilgili eylem planı oluşturma veya stratejiler geliştirmek amacıyla R-WOT analizi gerçekleştirilmiştir. Yıllık Ortalama Gayrisafi Üretim Değeri olarak 11.189 TL. düzeyinde bir gelir aslında oldukça ciddi bir gelir unsurudur. Özellikle orman köyleri için bu düzeyde bir gelir çok önemlidir. Konunu ekonomik boyutları ve eğitim düzeyi dikkate alındığında arıcılık kırsal alanda genç nüfusun işlendirilebilmesi için çok uygun bir işletmecilik şeklidir. Elde edilen ürünlerin mutlaka yöredeki arıcılar birliği aracılığı ile ancak kar marjı düşürülmeden piyasaya sunulmasını sağlayacak pazarlama sistemlerinin yaşama geçirilmesi konusunda da ORKÖY'ün etkin görev alması gereklidir İşletmeler için ekonomik bir kaynak olacak düzeyde bir koloni desteğinin olması gerekmektedir. Bunu için de destek için 40-50 veya 50-60 kolonilik bir destek ile çalışmaların reorganize edilmesi gerekmektedir.

Detaylar

 • Sorumlu Yazar e-mail
 • ufukcosgun@karabuk.edu.tr
 • Sorumlu Yazar İletişim
 • Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği
 • Proje No
 • 19.8205
 • Destekleyen
 • Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Yayıncı
 • Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • Yayınlandığı Platform
 • Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı


Köklerinde Hayatvar