Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Yukarı Çulhalı orman köyünün sosyo-ekonomik dokusu

Özet

Bu çalışmada toplanan verilerin ışığında şu sonuçlar elde edilmiştir.Yukarı Çulhalı köyünde ormancılık sektörünün köy ekonomisine katkısı tarım ve hayvancılık sektörlerinden daha büyüktüre şeklindeki varsayımın doğru olmadığı, köy ekonomisine katkı yönünden hayvancılık ve yurtdışı işçiliğinin ormancılık sektöründen daha etkin olduğu, tarım sektörüyle maden işçiliğinin de ormancılık sektörüne yaklaşık bulunduğu kanıtlanmıştır. Ormancılık çalışmaları yoğun olmasına karşın kullanılmayan işgücü vardır. Gelir gruplarının oluşumunda yapılan incelemeler sonucunda orman işçisi olan ailelerin varlıklılar kesiminde değil yoksullar kesiminde yer aldığı görülmüştür. 6831 sayılı Orman Yasasının, orman köylüsüne sağladığı olanaklardan en büyük payı gelir durumu iyi olanların aldığı anlaşılmaktadır. Kişi başına yıllık brüt gelir ile aile büyüklüğü arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Bu ilişki ters yöndedir.Bu ilişkiler sonucunda Yukarı Çulhalı Köyünün genel ekonomik yapısına göre bu köyde ideal aile büyüklüğünün 4 yada 5 kişi olması gerektiği sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak da, Yukarı Çulhalı Köyünün Sosyo-Ekonomik dokusunu ortaya çıkaran bu araştırma Orman Bakanlığı uygulayıcılarına elde edilen bulgular yönünde ışık tutabilecektir.

Detaylar

 • Yayın No
 • 57
 • Destekleyen
 • Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Yayıncı
 • Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Yayınlandığı Platform
 • Enstitüler Teknik Bülten Serileri


Köklerinde Hayatvar