Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Eucalyptus camaldulensis Dehn. baltalik işletmesinde sürgün seyreltme işleminin zamanı, şiddeti ve ekonomisi

Özet

Çalışmada, Eucalyptus camaldulensis baltalıklarında birim alandan en yüksek genel hasılayı (ara hasıla+son hasıla) temin edecek en uygun sürgün seyreltme zamanı ve şiddetinin bulunması amaçlanmıştır. Deneme alanı Tarsus-Karabucak'tan seçilmiş ve rastlantı blokları deneme desenine göre düzenlenmiştir. Deneme 13 (kontrol dahil) işlemden oluşmuş ve dört yinelemeli olarak kurulmuştur. Elde edilen verilere 10. yaşta uygulanan Tukey's B testi sonucunda sürgünlerin göğüs çapı, boyu ve gövde hacimlerinde istatistiksel olarak farklılıklar bulunmuştur. Sırık işletme amacı için 1d (ikinci yılda tek müdahale ile dört sürgün bırakılması) işlemi, Tomruk ve Kağıtlık odun işletme amaçlı E. camaldulensis baltalık işletmeciliği için ikinci, dördüncü ve beşinci yıllarda yapılan üç müdahale ile üç sürgün bırakılan (3c) veya ikinci ve üçüncü yıllarda yapılan iki müdahale ile dört sürgün bırakılan (2d) işlemleri önerilmiştir.

Detaylar

 • Yayın No
 • 19
 • Destekleyen
 • Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Yayıncı
 • Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • Yayınlandığı Platform
 • Enstitüler Teknik Bülten Serileri


Köklerinde Hayatvar