Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Sarıkamış-Karanlıkdere Dr. Ali Topçuoğlu Araştırma Ormanı'nda silvikültürel uygulamaların (aralamaların) meşçere kuruluşu üzerindeki etkileri ve ekonomisi

Özet

Dr. Ali Topçuoğlu Araştırma Ormanı'nda uygulayıcının yaptığı silvikültürel uygulamaların (aralamaların) meşcere kuruluşu üzerindeki etkisini ve ekonomisini belirlemek amacında olan bu araştırma 1990 yılında projeli çalışma olarak ele alınmış olup 2000 yılında sonuçlandırılmıştır. Araştırma ormanında bakım görecek sahalar plan uygulama süresi (10 yıl) kadar bakım blokuna aynlmış olup, her yıl bakım görecek blokta belirli sayıda (3 bonitet x 3 çağ x 3 tekerrür) deneme alanı alınarak, proje süresi boyunca toplam 198 sabit deneme alanı alınmıştır. Ortalama 100 ağacı içerecek ve daire şeklinde alınan her bir deneme alanında silvikültürel müdahaleden önce ve sonra gerekli ölçüm, gözlem ve tespitler yapılmıştır. Bonitet sınıflannın, çap kademelerinin ve çağ sınıflannın oluşturulması açıklandıktan sonra, aralamaların meşcere kuruluşu üzerindeki etkileri, bonitetler itibariyle hem yıllık bakım blokları bazında, hem de plan ünitesi bazında N,G,V ve lv yardımıyla sayısal ve grafik olarak ortaya konmuştur. Aralamaların ekonomik sonuçlan ise yıllık bakım blokları bazında NBD kriteri ile belirlenmiştir. Elde edilen tüm bulgular ve yapılan bütün değerlendirmeler sonucunda rasyonel işletmecilik ve sürdürülebilir ormancılık açısından bir takım önlem ve önerilerde bulunulmuştur.

Detaylar

 • Yayın No
 • 4
 • Destekleyen
 • Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Yayıncı
 • Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • Yayınlandığı Platform
 • Enstitüler Teknik Bülten Serileri


Köklerinde Hayatvar