Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Orman köylerindeki tarımsal kalkınma kooperatiflerine etkinlik düzeylerinin irdelenmesi (Antalya ili örneği)

Özet

Ülkemizdeki tarım işletmelerinin yarıdan fazlası (%62,4) orman köylüsüne ait olduğu için, orman köylerinin sosyo-ekonomik yapısında meydana gelen değişimler kırsal alanı doğrudan etkilemektedir. Araştırmada, Antalya ili orman köylerine ait kooperatiflerin etkinlik düzeyleri incelenmiş ve yapılan kaynak aktarımlarının etkin ve verimli olup olmadıkları sorgulanmıştır. Gerçekleştirilen çalışmada başlıca; 1- Kooperatif yöneticilerinin genel olarak kooperatifçiliği ve kendi kooperatifçilik uygulamalarını nasıl değerlendirdikleri, 2- Ortakların kooperatif yönetimine etkin katılımının ne şekilde gerçekleştirilebileceği, 3- Kooperatif yöneticilerinin ve ortakların eğilim gereksinimlerine yönelik yaklaşımları, 4- Kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması için alınması gereken önlemler, 5- Genel olarak kooperatifçiliğin sorunları ve çözüm olanakları, konuları kapsamlı sorgulanmıştır. Yukarıdaki açıklanan konulara ilişkin veriyi elde etmek amacıyla, kooperatif başkanları ve kooperatif ortaklarına ayrı ayrı uygulanmak üzere iki anket formu hazırlanmıştır. Araştırma alanında toplam 108 anket yapılmıştır. Bu anketlerin 36'sı kooperatif başkanlarına; 72'si ise kooperatif ortaklarına aittir. Araştırmada anket uygulaması dışındaki incelemelerden de veri sağlanmıştır: denek kooperatifler arasından 36 tanesi rasgele seçilmiş ve bu kooperatiflerin 2004-2007 yılları arasındaki yıllık genel kurul toplantı tutanakları, muhasebe kayıtları incelenmiştir. Bu incelemeden sağlanan verilerle bu kooperatiflerin mali-ekonomik durum analizleri (faktör analizi uygulanarak) yapılmıştır. Faktör analizleri ile saptanan her faktör için çoğul korelasyon (ilgileşim) analizleri yapılmış ve denek kooperatiflerden yatırım uygulaması yapılanlar ile yatırım yapılmayanlar arasında bir farkın olup olmadığı ise vaıyans analiziyle test edilmiştir. Muhasebe kayıtlarından sağlanan bilgilerden, kooperatiflerin ekonomik analizlerinde kullanılabilecek" 12 adet ölçüt saptanmıştır. Yapılan istatistik analizler, bu ölçütlerden ancak 5 tanesinin kooperatiflerin ekonomik yapılarını ortaya koyabileceğini ortaya koymuştur. Çalışma, orman köylüsünün örgütlenme şekillerinden birisi olan Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin etkinlik ve ekonomiklik düzeylerinin belirlenmesi işleminin son derece karmaşık bir olgu olduğunu ortaya koymuştur. Etkinliğin temelini oluşturan hedeflerin, amaçların planlanması, buna yönelik araçlar ve stratejilerin ortaya konulması süreçlerinin kooperatif yönetimlerince oluşturulamadığı saptanmıştır. Kooperatif yönetimlerinin ortak amaçlara ulaşma becerisinin ve/veya etkinliğinin oldukça düşük olduğu; kooperatif yöneticilerinin %49,unun kendilerini başarısız bulmasından anlaşılmaktadır.

Detaylar

 • Yayın No
 • 34
 • Destekleyen
 • Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Yayıncı
 • Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • Yayınlandığı Platform
 • Enstitüler Teknik Bülten Serileri


Köklerinde Hayatvar