Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

ORKÖY kaynaklarının tahsisisinde orman köylerinin önceliklerinin saptanması (Antalya ili örneği)

Özet

Çalışmada; katılımcı yaklaşımla ORKÖY kaynaklarının kullanımında kullanılacak "yatırım kriterleri" ilçe, köy ve aile bazında ortaya konmuştur. Ülke genelindeki ORKÖY uzmanlarının, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü- Orman İşletme Müdürlükleri teknik elemanlarının ve Antalya ili Akseki ve Kaş ilçeleri orman köyleri muhtarlarının katılımlarıyla, odak grup toplantısı ve derinlemesine mülakat yöntemleri kullanılarak ilçe, köy ve aile seçim kriterleri dizisi elde edilmiştir. Başlangıçta, bir veri seti halindeki yatırım kriterleri seti ORKÖY uzmanlarının katılımı ve oranlama tekniğinin (raiting) kullanılmasıyla ilçe, köy ve aile seçimini sağlayacak 7 temel kriter dizisine indirgenmiştir. Yine ORKÖY uzmanlarının katılımıyla ilçe, köy ve aile düzeyinde elde edilen kriterler, sıralama tekniği (ranking) kullanılarak ağırlıklandırılmıştır. Ağırlıklandırılan bu yatırım kriterleri, doğrusal eşitlik tekniğinin kullanılmasıyla elde edilen kriterlerin reel değerleriyle ilişkilendirilerek ilçe ve köy düzeyinde, Antalya ilinde, ilçelerin ve orman köylerinin "Yatırım Öncelik Sıralaması" ortaya konmuştur. Antalya ilinde kısa, orta ve uzun dönemde yatırım uygulaması yapılacak ilçeler ve bu ilçelerdeki orman köylerinde yine; kısa (3 yıl), orta (5 yıl) ve uzun dönemde (8 yıl) yatırıma konu olacak şekilde sıralama oluşturulmuştur.

Detaylar

 • Yayın No
 • 28
 • Destekleyen
 • Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Yayıncı
 • Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • Yayınlandığı Platform
 • Enstitüler Teknik Bülten Serileri


Köklerinde Hayatvar