Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Odun üretim amaçlı kızılçam (Pinus brutia Ten.) ağaçlandırmalarında ekonomik analizler

Özet

Ülkemizde ağaçlandırma çalışmaları genel ormancılık faaliyetleri arasında önemli bir yere sahiptir. Ancak ormancılığını geliştirmiş birçok diğer ülkede olduğu gibi bu konuda yer seçimi ve diğer karar mekanizmalarını destekleyecek analizler yeterince yapılamamaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak da kararlardaki isabet oranı azalmaktadır. Bu çalışma ülkemizde yapılmakta olan kızılçam ağaçlandırmalarını konu almaktadır. Kızılçam ile yapılacak bir ağaçlandırma çalışması tesis aşamasından pazara sunuluncaya kadar bütün aşamaları ekonomik açıdan incelenmiş ve Net Bugünkü Değer, Fayda/Masraf Oranı ve İç Karlılık Oranı kriterlerine göre yatırımın ekonomik sonucu elde edilmeye çalışılmıştır. Bunun için PLANTEK isimli bir paket program hazırlanmıştır. Programa ağaçlandırmaya konu alanın özellikleri ile faaliyetlere ilişkin bilgiler girilerek analiz yapılabilmekte ve analiz sonucunda yukarda belirtilen kriterlere göre ağaçlandırma yatırımının ekonomik bakımdan fizibil olup olmadığı kontrol edilebilmekte veya değişik alternatif projeler arasında öncelik sıralaması yapılabilmektedir. PLANTEK ile, ağaçlandırılmış ve üzerinde orman olan ağaçlandırma alanları da değerlendirilebilmektedir.

Detaylar

 • Yayın No
 • 17
 • Destekleyen
 • Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Yayıncı
 • Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • Yayınlandığı Platform
 • Enstitüler Teknik Bülten Serileri


Köklerinde Hayatvar