Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Ege Bölgesi'nde defne (Laurus nobilis L.) üreticiliğinin sosyo-ekonomik önemi ve üretici profilinin belirlenmesi

Özet

Araştırma, Ege Bölgesi örneği ile Defne (Laurus nobilis L.) üreticilerinin sosyo-ekonomik özelliklerini belirlemek, profillerini ortaya koyabilmek, orman kaynaklarından sürdürülebilir faydalanma ve katılımcılık ilkeleri doğrultusunda beklentilerini sorunları ile birlikte belirlemek, üretim yapılan köyleri tanımlamak ve defne kültür işletmeciliğinin yaygınlaştırılması konusunda yörelerin ve üreticilerin bakış açılarını irdelemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla bölge genelinde 28 köy ele alınmıştır. Köy muhtarlarının tamamı ve 104 defne üreticisi ile karşılıklı görüşmeler yapılmış, veriler toplanmıştır. Saha araştırmaları İzmir, Balıkesir ve Muğla Orman Bölge Müdürlükleri dahilinde yürütülmüştür. Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilmiş, yorumlanmış ve defne örneği ile öneriler geliştirilmiştir.

Detaylar

 • Yayın No
 • 28
 • Destekleyen
 • Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Yayıncı
 • Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • Yayınlandığı Platform
 • Enstitüler Teknik Bülten Serileri
 • Coğrafi Konum(lar)
 • Ege,


Köklerinde Hayatvar