Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Ege Bölgesi odun kökenli ürün sanayinin mevcut durumu ve gelişim potansiyeli

Özet

Çalışma Ege Bölgesi Odun Kökenli Ürün Sanayii'nin mevcut durumunu ortaya koymak, işletme ve işletmeci yapılarını irdelemek, orman-sanayi ilişkilerini belirlemek, sorun ve beklentilerden yola çıkarak sanayinin geleceğine yönelik tahminini yapmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla bölge genelinde 1307 işletmeden veriler toplanmış İzmir, Muğla, Denizli ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlükleri bazında incelenmiştir. Yine birinci imalat sanayii koluna dahil 180 işletmeyle anket ve diğer survey çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen bulgular tartışılarak genel ve işletmeler bazında özel önerilere yer verilmiştir.

Detaylar

 • Yayın No
 • 16
 • Destekleyen
 • Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Yayıncı
 • Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • Yayınlandığı Platform
 • Enstitüler Teknik Bülten Serileri
 • Coğrafi Konum(lar)
 • Ege,


Köklerinde Hayatvar