Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Ege Bölgesi'nde çamfıstığı işletmeciliği üzerine araştırmalar

Özet

Çalışma esas itibarıyla alan çalışmasına dayanmaktadır. Bu amaçla Ege Bölgesi fıstıkçamı alanları taranmış, belirlenen İzmir-Bergama-Kozak yöresinde 52, Aydın ili Koçarlı-Mazon bölgesinde ise 41 tarımsal işletmeyle anket çalışmaları yapılmıştır. Çalışma 20 köyde uygulanmıştır. İşletmeler tesadüfi olarak belirlenmiş ve fıstıkçamı alanları üç ayrı gruba (küçük, orta, büyük) ayrılarak incelenmiştir. Muhtarlar, üreticiler ve tüccarlarla anket çalışmaları yapılmış, diğer kurum yöneticileri ile ise bire bir görüşülmüştür. Yine her iki yöreyi temsil edecek şekilde örnek alanlar alınarak, buralarda birim alandaki (dekar) ağaç sayısı, kozalak miktarı ve oluşturulan yaş gruplarına dağılımları belirlenmiştir. Elde edilen veriler derlenerek, çizelgeler haline getirilmiştir. Çizelgelerdeki yüzde dağılımları, ortalamalar ve yöreler arası ilişkiler bilgisayarda Ms Excel ile değerlendirilmiştir. Çalışmada yörelerdeki fıstıkçamı ormanları, köy tüzel kişiliklerine ait alanlardaki fıstıkçamı işletmeciliği, işletmelerin sosyo-ekonomik yapıları, gelirleri, arazi varlıkları, işletmecilerin fıstıkçamlıklarında yaptıkları uygulamalar, tüccarlar, kooperatifler ve Türkiye'nin çamfıstığı ihracat ve ithalatı incelenmiştir. Sonuçta, mülkiyet sorunlarına, araştırma geliştirme çalışmalarına, örgütlenmeye, geçim kaynaklarının çeşitlendirilmesine, ihracat dolayısıyla pazar ve pazarlama sorunlarına yönelik bazı öneriler üretilmiştir.

Detaylar

 • Yayın No
 • 8
 • Destekleyen
 • Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Yayıncı
 • Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • Yayınlandığı Platform
 • Enstitüler Teknik Bülten Serileri
 • Coğrafi Konum(lar)
 • Ege,


Köklerinde Hayatvar