Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Defne (Laurus Nobilis L.) alanlarında en uygun yaprak işletme şekli ve maliyetlerinin belirlenmesi (Tarsus örneği)

Özet

Bu çalışmada; kalite ve kantite yönünden en uygun defne yaprak verimini sağlayan yaprak işletme şeklini, defnede kaç yılda bir sürgün kesimi yapılmasının uygun olacağını ve bu uygulamaların ekonomisini belirlemek amaçlanmıştır. Deneme, üç farklı yaprak işletme şeklinin (baltalık, tetar, kombine) ve üç farklı kesim periyodunun (her yıl, iki yılda bir, üç yılda bir) uygulandığı 108 adet parselde tesadüf parselleri deneme desenine göre oluşturulmuştur. Yaprak işletme şekilleri ve kesim periyotları düzeyinde; Kuru herba/Yaş herba oranı (%), Kuru yaprak/Kuru herba oranı (%), Ocakta kuru yaprak verimi (gr/ocak), Birinci sınıf yaprak/Kuru yaprak oranı (%), Birinci sınıf yaprak/Yaş herba oranı (%), Ocakta birinci sınıf yaprak verimi (gr/ocak) ile uçucu yağ oranları analizlerle değerlendirilmiştir. Tüm işlemler içim fayda/masraf analizleri yapılmış ve sonuçlara göre; defne sahalarının kombine yaprak işletme şekli ile ve iki yılda bir kesim periyoduyla işletilmesi önerilmiştir.

Detaylar

 • Yayın No
 • 34
 • Destekleyen
 • Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Yayıncı
 • Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • Yayınlandığı Platform
 • Enstitüler Teknik Bülten Serileri


Köklerinde Hayatvar