Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Adana ili Feke ilçesi sedir mantarı toplayıcılarına yönelik sosyo-ekonomik çözümlemeler ve yerel bilginin değerlendirilmesi

Özet

Araştırmaya konu sedir mantarları (Tricholoma spp.), toplayıcılar tarafından satış, ticaret veya kişisel tüketim için Feke ormanlarındaki doğal yetişme yerlerinden toplanan bir odun dışı orman ürünüdür. Bu mantarlar, Feke ilçesindeki kırsal alanlarda oturanlar tarafından faydalanılır ve ekonomik, kültürel ve sosyal bir çok değeri bir arada bulundurur. Ancak bugüne kadar bu ürünün toplayıcılar ve toplum açısından önemi ile toplayıcılarının sosyo-ekonomik yapısını ele alan çalışmalar yapılmamıştır. Bu çalışma Feke ilçesi sedir mantarı toplayıcılarını ve toplayıcılığını ele alan ilk çalışmadır. Çalışma, Feke kırsalındaki sedir mantarı toplayıcılarına ve toplama stratejilerine net bir bakış sağlayabilmek için, sedir mantarı toplayıcısı hane halklarının sosyo-ekonomik özelliklerini ve sedir mantarı toplama etkinliklerini ele almıştır. Çalışmanın genel amacı; Adana ili, Feke ilçesindeki sedir mantarı toplayıcılığı ve bu mantarın toplayıcılarının genel bir incelemesini yapmaktır. Bu kapsamda sedir mantarı toplayıcılarının sosyo-ekonomik yapısının ortaya konulması ve sedir mantarı toplayıcılığına yönelik yerel bilginin incelenmesi, çalışmanın hedeflerini oluşturmaktadır. Çalışmanın asıl verileri, anket çalışması yoluyla toplanmıştır. Bunun için sedir mantarı toplayıcıları ile yüz yüze görüşmeler ve anket uygulaması yapılmıştır. 18 adet Feke orman köyündeki toplam 175 sedir mantarı toplayıcısı hane halkı, bu çalışmaya katılması yönünde belirlenmiş ve seçilmiştir. Araştırmada kapalı uçlu demografik sorular sormak suretiyle görüşmeler yapılmıştır. Bu sorularda cinsiyet, yaş, eğitim, yaptıkları işler ve medeni hale yönelik konulara odaklanılmıştır. Ayrıca görüşmeler ve anketler kullanarak, sedir mantarı toplayıcılarından kişisel deneyimleri, görüşleri, davranışları ve etkinlikleri konusunda yorumlar istenmiştir. Aynı zamanda sedir mantarı satıcıları, Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yöneticileri ve mühendisleriyle de görüşmeler yapılmıştır. Bu araştırmada sunulan kapsamlı veriler, Feke orman köylerindeki sedir mantarı toplayıcısı hane halklarının bazı önemli demografik, sosyal ve ekonomik özelliklerine yönelik ayrıntılı bir inceleme sağlamaktadır. Bu istatistik veriler, sedir mantarı toplayıcısı hane halklarının hem demografik hem sosyal hem de ekonomik özellikleri açısından (örneğin gelir düzeyleri, gelir kaynakları, yetiştirdikleri tarımsal ürünler, sedir mantarı toplama etkinlikleri vb.) birbirinden farklı gruplar olduğunu göstermektedir. Araştırma köylerindeki değişimler, Tek Yönlü Varyans Analizi kullanarak ortaya konmuştur. Köylerdeki ortalama değerler arasındaki istatistiksel farkları karşılaştırmak için Tukey HSD (Honestly Significant Difference) Testi kullanılmıştır. Sedir mantarı toplanan köylerden elde edilen verilere yönelik iki değişkenli ilişkileri incelemek için Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Bu analiz herhangi iki değişken arasındaki ilişkinin mevcudiyetini, kuvvetini ve yönünü araştırmak için kullanılmaktadır.

Detaylar

 • Yayın No
 • 32
 • Destekleyen
 • Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Yayıncı
 • Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • Yayınlandığı Platform
 • Enstitüler Teknik Bülten Serileri


Köklerinde Hayatvar