Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Antalya Orman Başmüdürlüğü mıntıkasında orman yangınları problemi ve yangın koruma şeritlerinin maliyet ve bakımı üzerine etütler

Özet

Türkiye'de orman yangınlarından en fazla zarar gören mıntıkaların başında Antalya Orman Başmüdürlüğü yer almaktadır. Bölgede yangın gözetleme şebekesi, haberleşme sistemi ve yangın koruma ekipleri yeterli derecede organize edilmiş olduğu halde, ormanlarda yol şebekesinin henüz başlangıç halinde bulunması, orman bloklarının yangın emniyet yollarıyla veya şeritleriyle küçük parçalara bölünmeyişi nedeniyle yangınların genişlemesi önlenememektedir. Kızılçam meşcerelerinde devamlı olarak maki formasyonu bulunduğundan, bu ormanlarda açılan şerit sahalarında maki elemanlarının gelişen sürgünleri şerit sahasını kaplamakta ve kısa bir süre içinde şerit görevini yapamaz duruma düşmektedir. Bundan dolayı kızılçam ormanlarındaki şeritlerin bakım masrafları karaçam ormanlarındakinden çok daha fazladır. Bakım işleri en az 2 yılda bir defa tekrarlanması gerekmektedir. Karaçam ormanlarında ise bu süre daha uzun tutulabilir. Kızılçam sahalarındaki yangın koruma şeritlerinde gelişen şüceyratın temizlenmesinde en uygun metod, şüceyratın traşlanarak kesilmesi ve yakılarak imha edilmesidir.

Detaylar

 • Yayın No
 • 34
 • Destekleyen
 • Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Yayıncı
 • Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Yayınlandığı Platform
 • Enstitüler Teknik Bülten Serileri


Köklerinde Hayatvar