Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Katılımcı yaklaşımla ekoturizm stratejilerinin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi (Cehennemdere Vadisi ve Köprülü Kanyon Milli Parkı örnekleri)

Özet

Teoride ekoturizm sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eder, doğal kaynakları korur ve kültürel normlar ve değerleri muhafaza eder. Ekoturizm, ekonomik gelir sağlaması nedeniyle, doğal kaynaklar ve hassas ekosistemlerin korunmasına yönelik bir araç ve kalkınma için bir mekanizma olarak kullanılabilir. Böylece ekoturizm, bir bölgenin doğal ve kültürel kaynaklarını tahrip etmeksizin ekonomik büyümeye ulaşmanın bir yoludur. Araştırmanın ana amacı örnek uygulama alanlarında ekoturizm sektörünün geliştirilmesine yönelik üstünlük, zayıflık, fırsat ve tehditleri ortaya koymak ve böylece ekoturizm stratejilerinin belirlenmesi ve önceliklendirilmesini sağlamaktır. Araştırmanın diğer amaçları ise araştırma alanlarında ekoturizm sektörü konusundaki mevcut yapıyı incelemek, ekoturizmin geliştirilmesine yönelik potansiyelleri ve kısıtları belirlemek ve ekoturizmin geliştirilmesine yönelik mevcut yapıyı iyileştirebilmek için öneriler geliştirmektir. Araştırmada 2 farklı bölgedeki ekoturizm stratejilerinin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi konusu değerlendirilmiş ve karşılaştırılmıştır. Bu 2 örnek uygulama alanı Doğu Akdeniz Bölgesindeki Cehennemdere Vadisi ve Batı Akdeniz Bölgesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkıdır. Araştırma alanları, ekoturizmin geliştirilmesine yönelik potansiyele sahip olup, ekoturizm endüstrisi için zengin kaynaklar sunmaktadır. Araştırmada, SWOT (Üstünlükler, Zayıflıklar, Fırsatlar ve Tehditler) Çözümlemeleri ile Çok Ölçütlü Karar Verme Tekniklerini bir araya getiren bir melez teknik olan R'WOT Tekniği kullanılmıştır. Bu teknik SWOT gruplarının ve her bir SWOT grubu içindeki SWOT faktörlerine ait önceliklerin ve önem sırasının belirlenmesinde, Ranking Tekniği ve Doğrusal Kombinasyon Tekniğini birlikte kullanan kombine bir yaklaşımdır. Kullanılan R'WOT Tekniği, farklı stratejik planlama durumları için uygun bir araçtır. Ekoturizm stratejilerinin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi ile ilgili bu örnek uygulama çalışması da, sunulan metodolojinin faydalılığını göstermiştir. Bu araştırmada katılımcı bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu doğrultuda araştırma alanlarındaki ekoturizmle ilgili Kamu Kurum ve Kuruluş Temsilcileri, Çıkar ve Baskı Grupları Temsilcileri, Yerel Yöneticiler ve Yerel Halk Temsilcileri, Ekoturistler ve Araştırma Uzmanları çalışmaya dahil olmuştur. Sıralanan bu ilgi gruplarıyla anket ve görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler R'WOT Tekniğinin aşamalarındaki ilkelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Detaylar

 • Yayın No
 • 29
 • Destekleyen
 • Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Yayıncı
 • Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • Yayınlandığı Platform
 • Enstitüler Teknik Bülten Serileri


Köklerinde Hayatvar