Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Ekoturizm planlamasında katılımcı yaklaşımla etkinlik seçimi (Cehennemdere Vadisi örneği)

Özet

Geleneksel kamu katılımında, önceden verilmiş kararlar hakkında kamu ve çıkar-baskı gruplarına bilgi verme veya bu gruplardan söz konusu kararlara uyulmasını isteme şeklinde bir biçim söz konusudur. Bu tek yönlü iletişim sonucunda karar vericilere karşı şüpheler artmakta ve olası çatışmalar önlenememektedir. Oysa etkin katılımcı yaklaşım, kamu ve çıkar-baskı gruplarının tercihlerinin, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin alınacak kararlara doğrudan dahil edildiği iki yönlü bir iletişim sürecini gerektirmektedir. Katılımcı bir yaklaşımla seçenek ekoturizm etkinliklerinin seçimi işlem inde kullanılacak metodolojinin, karar vericilerin, kamunun, çıkar-baskı gruplarının ve sektör uzmanlarının hükümlerini sayısal hale getirebilme, bu hükümler yoluyla elde edilen verileri tutarlı olarak değerlendirebilme, farklı görüşleri bir araya toplayabilme özelliklerini taşıması gerekmektedir. Bundan dolayı, bu araştırma projesinde, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) isimli yöneylem araştırma tekniği, karmaşık ve çok ölçütlü bir karar verme işini gerektiren ekoturizm etkinlik seçimi probleminde kullanılmak üzere, seçilmiş ve uygulanmıştır. AHS tekniği, kapsamlı karar analizlerine imkan veren bir tekniktir. Ayrıca karar verme sürecine ve alınacak kararlara destek sağlama özelliğine de sahiptir. AHS, asıl olarak elemanların ikili karşılaştırmalarından elde edilen önceliklere dayalı bir tekniktir. Hem kantitatif ve hem de kalitatif değişkenleri beraberce dikkate alarak, elemanları değerlendirebilmesi, bu tekniğin bir diğer üstünlüğü olarak dikkat çekmektedir. Bu amaçla, öncelikle araştırma alanının ekoturizm değerlerinin envanteri yapılmış ve envanter bulgularına dayalı olarak yedi ekoturizm etkinliği oluşturulmuştur. Oluşturulan etkinlikler kuş gözleme, flora keşif yürüyüşü, sportif doğa yürüyüşü, odun dışı orman ürünleri keşif ve faydalanma gezisi, doğa keşif yürüyüşü, bisiklet turu ve yaban hayatı gözlemedir. Araştırma aday ekoturizm etkinliklerini yaban hayatı, vejetasyon, gelir, altyapı, istihdam, talep ve kültür ölçütlerine göre değerlendirmiştir. Bu nedenle çok ölçütlü bir karar modeli ortaya çıkmıştır. Araştırma katılımcı bir yaklaşımla planlamak düşüncesine göre tasarlanmıştır. Araştırmada karar vericiler, kamu, çıkar-baskı grubu ve sektör uzmanları olarak adlandırılan dört ayrı katılımcı grubu yer almış ve modelin farklı aşamalarında rol oynamıştır. Araştırma sonucunda kuş gözleme etkinliği önceliğe sahip etkinlik olarak bulunmuştur. Ancak yapılan duyarlılık analizleri, karar vermeye katılan çıkar ve baskı gruplarının, karar ölçütlerinin ağırlıklarının veya bileşiminin değişmesinin, etkinliklerin öncelik sırasını değiştirebildiğini göstermektedir.

Detaylar

 • Yayın No
 • 21
 • Destekleyen
 • Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Yayıncı
 • Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • Yayınlandığı Platform
 • Enstitüler Teknik Bülten Serileri


Köklerinde Hayatvar