Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Kütahya-Simav yöresindeki kestane (Castanea sativa Mill.) meyvesi üretiminin orman köylülerine yaptığı sosyo-ekonomik etkileri

Özet

Bu çalışmada, Kütahya-Simav yöresindeki devlet ormanlarından üretilen kestane meyvesinin orman köylülerine yaptığı sosyo-ekonomik etkiler araştırılmıştır. Bu kapsamda 11 yerleşim biriminde kestane meyve üreten 2450 haneden örnekleme yapılarak 312 haneye anket uygulanmıştır. Bu bağlamda öncelikle araştırmada yer alan 11 yerleşim birimine ilişkin üretici sayıları alandan temin edilmiş ve örnekleme büyüklükleri hesaplanmıştır. İkinci aşamada örneklem sayılarına göre her yerleşimde üretim, depolama ve pazarlama süreçleri incelenmiş ve anket yapılmıştır. Anket sonuçları değerlendirilmiş, kestane üretiminin hanelere ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri belirlenmiştir. Yörede kestane üretiminin orman köylülerine yaptığı sosyo-ekonomik katkıların arttırılması amacına yönelik ve proje amaçları doğrultusunda strateji ve öneriler geliştirilmiştir.

Detaylar

 • Yayın No
 • 295
 • Destekleyen
 • İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Yayıncı
 • İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • Yayınlandığı Platform
 • Enstitüler Teknik Bülten Serileri
 • Coğrafi Konum(lar)
 • Ege,


Köklerinde Hayatvar