Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve sedir (Cedrus libani A. Richard) ağaç türlerinde yapacak ve yakacak odun elde edilmesinde iş ve zaman analizleri

Özet

Bu araştırmada, Güney Anadolu'da Toros Dağlarında doğal olarak yetişmiş kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve sedir (Cedrus libani A. Richard) ormanlarında kesim işçilikleri ele alınmıştır. Her iki ağaç türünden 100'er ağaç kesilmiştir. Bir ağaçtan 14 iş evresinde süre ölçülmüştür. Her iş evresi ile 7 etkenin etkililik dereceleri ele alınmış ilişkiler irdelenmiştir. Elde edilen denklemlerden birer örnekle süreler saptanmıştır. Bu sürelerin Orman İşletmelerinde düzenlenen birim fiyat cetvellerinde nasıl kullanılacağı örneklerle açıklanmıştır. Örneğin, 1984 fiyatlarına göre birim fiyat için 2349 Tl. hesaplanmıştır. Bir m3 sedir tomruğunun elde edilmesinde ortalama 162 dakika harcanmış 3032 Tl hesaplanmıştır. Böyle çeşitli boyutlardaki yuvarlak odunlar 10-50 cm çaplar arasında örnekle hesaplanmış, değerler bulunmuştur.

Detaylar

 • Yayın No
 • 213
 • Destekleyen
 • Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Yayıncı
 • Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Yayınlandığı Platform
 • Enstitüler Teknik Bülten Serileri


Köklerinde Hayatvar