Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Çeşitli boyutlarda sedir yapacak yuvarlak odunların çeşitli alan koşullarında sürütülmesinin fiyat analizleri

Özet

Güney Anadolu'da Toroslarda yayılış gösteren Sedir (Cedrus libani) 1000-2000 m yüksekliklerde ve 600.000 ha alanda yapacak odunu çok değerli bir ağaç türüdür. Araştırma ile sedirin ormancılık sorunları içinde üretim evresindeki sürtme işi ele alınmıştır. Özellikle Batı Toroslarda yapılan sedir sürtmelerinde çalışan işçiler tahtacı denilen orman işçileri ve sürtme aracıda katırdır. Her tarafta olduğu gibi bu yörede de birim fiyat dediğimiz vahidi fiyatla m3 hesabı iş yaptırılır. Ancak bu m3'ün ne denli sürede sürütüldüğü ve bu tahtacı işçilerinin özel durumları göz önüne alınarak ücretlendirme işi bir türlü sağlıklı oturtulamamaktadır. Yaptığımız bu araştırmada 10 ürün boyutunda 20'şer sefer sürütme yapılarak süreler ve ilişkiler elde edilmiştir. Öbekler 3 boyutta toplanarak sürelerinin birbirlilerine yakın olanlar belirlenmiştir. En kısa süre Normal Boy Çok Kalın Tomruk da (3-5 m uzunluk ve 50 cm den yukarı çap), en uzun süre Maden Direklerinde (8-20 cm çap, 1,5-6,0 m boy) bulunmuştur. Süreler önce arı süreler olarak saptanmış, sonra zorunlu ek süreler eklenmiştir. Elde edilen sonuçların karşılaştırılması için de işçinin ve katırın günlüğü hesabedilerek 1 m3'e düşen ücret bulunmuştur. Ancak burada işçinin ve katırın ormanda yılda 120 gün çalıştığı ve bir aile başkanının 3 çocuklu bir ailenin gereksinimlerini karşılayacağı varsayımdan gidilerek bir örnek verilmiştir. Buna göre ortalama 1 m3 Sedir yapacak yuvarlak odunun 1984 fiyatlarına göre sürütülmesinin birim fiyat tutanağına geçirileceği ücret 1845 TL olarak bulunmuştur. Bu çizelge 3'de görüleceği gibi N.B.Ç.K.T.da 795 TL ye düştüğü gibi Maden Direklerinde 3925 TL ye değin de çıkmaktadır.

Detaylar

 • Yayın No
 • 204
 • Destekleyen
 • Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Yayıncı
 • Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Yayınlandığı Platform
 • Enstitüler Teknik Bülten Serileri


Köklerinde Hayatvar