Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Arazi hazırlığı ve kültür bakım yöntemlerinin Dar yapraklı dişbudağın (Fraxinus angustifolia ssp. oxcycarpa Vahl.) ağaçlandırma başarısına etkileri

Özet

Çalışma, arazi hazırlığı ve farklı kültür bakım işlemlerinin, 1+0 yaşlı, çıplak köklü Dar Yapraklı Dişbudak (DYD) fidanlarının gelişimleri üzerindeki etkilerini görmek maksadıyla, Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü, Hendek Orman İşletme Müdürlüğü, Süleymaniye Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde bulunan ve su basar karakterdeki taban arazide, 2013-2016 yıllarında kurularak yürütülmüştür. Çalışmayla; arazi hazırlığı kapsamında dikim öncesi sahada bulunan odunsu diri örtünün mevcut uygulamaya alternatif olarak herbisit kullanılarak bertaraf edilebilmesi ve dikim sonrası kültür bakım uygulamaları kapsamında fidan etrafında çapa ile ot alma ve herbisit kullanımının diri örtüyü bertaraf etme ve dolayısıyla fidanların yaşama yüzdesi ile gelişimlerine olan etkileri incelenmiştir. Deneme bölünmüş parseller desenine göre kurulmuş, verilerin değerlendirilmesinde tek yönlü varyans analizi, ortalamaların karşılaştırılmasında ise Duncan Çoklu Karşılaştırma Testi kullanılmıştır. Arazi hazırlığı kapsamında uygulanan işlemlerin fidanların yaşama yüzdesi, çap artımı ve boy gelişimi üzerinde istatistiki anlamda önemli bir fark ortaya koymadığı görülmüştür. Kültür bakımı maksadıyla fidan etrafında uygulanan herbisit ve çapa ile ot alma işlemlerinin fidanların çap ve boy gelişimleri üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Su basar karakterdeki taban arazilerin ağaçlandırılmasında boylu fidan (70 cm ve üzeri) kullanmak ve sürgün kontrolü yapmak koşuluyla, arazi hazırlığında kesilen ağaçların köklerinin sökülmesine ve toprak işlemesine gerek olmadığı anlaşılmıştır. Kültür bakımlarında ise hava halleri ve iklim şartları göz önüne alınarak uygulama yapılması, herbisitlerin çevreye verebileceği muhtemel zararlar göz önünde bulundurularak, yaz döneminin ikinci yarısında uygulanması planlanan herbisit yerine, fidan etrafında çapa ile ot alma ve sürgün kontrolü yapılmasının daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Detaylar

 • Proje No
 • İZT-384
 • Destekleyen
 • Orman Genel Müdürlüğü
 • Yayıncı
 • Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • Yayınlandığı Platform
 • Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı


Köklerinde Hayatvar