Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Ekim şekli ve yetiştirme sıklığının Dar yapraklı dişbudak (Fraxinus angustifolia ssp. oxcycarpa Vahl.) fidanlarının morfolojik özelliklerine etkisi

Özet

Çalışma, birim alanda en fazla sayı ve standart kalitede (KBÇ≥ 8 mm, FB≥70 cm) Dar Yapraklı Dişbudak fidanı elde etmek maksadıyla, 2013-2015 yıllarında İzmit ve Hendek orman fidanlıklarında iki ayrı deneme kurularak yürütülmüştür. Çalışmada; tohum ekim şekli ve fidan yetiştirme sıklığı faktörlerinin, bazı fidan morfolojik özelliklerine (KBÇ: Kök boğazı çapı, FB: Fidan boyu, İKS: İnce kök sayısı, KKS: kalın kök sayısı, KKA: kök kuru ağırlığı, KGA: kuru gövde ağırlığı, kök-gövde oranı: KGO: KKA/KGA:) olan etkileri her iki deneme için ayrı ayrı ele alınarak incelenmiştir. Her iki fidanlıkta da kök boğazı çapı ve fidan boyu yetiştirme sıklığı azaldıkça artmıştır. En yüksek kök boğazı çapı ve fidan boyu en düşük yetiştirme sıklığı olan 30 fidan/m2 de elde edilmiştir. Yetiştirme sıklığına bakılmaksızın istenilen kalitede (>0,8 cm KBÇ ve 70 cm FB) fidan elde etme yüzdesi Hendek fidanlığında %2,3 iken, İzmit fidanlığında bu oran %33 olarak bulunmuştur.

Detaylar

 • Proje No
 • İZT-383
 • Destekleyen
 • Orman Genel Müdürlüğü
 • Yayıncı
 • Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • Yayınlandığı Platform
 • Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı


Köklerinde Hayatvar