Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Erzurum ili orman içi dinlenme yerlerinin rekreasyonel kullanımlarının ve alan tasarımlarının belirlenmesi

Özet

Çalışma, Erzurum İli sınırları içerisinde bulunan toplam 7 adet Orman İçi Dinlenme Yerinin (OİDY), rekreasyonel potansiyelinin belirlenmesi, eksikliklerin tespit edilmesi ve yeni öneri alan kullanımlarının belirlenerek çözüm önerilerinin ortaya konulması amacıyla yapılmıştır. Proje kapsamında çalışma alanlarına ait veriler toplanmış, yılın çeşitli dönemlerinde alanlara gidilerek yıl boyunca mevcut durumları hakkında gözlem, veri toplama işlemleri ve incelemeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan gözlemler fotoğraflarla belgelendirilmiştir. Ayrıca yöre halkı ve turistlerle yüz yüze anket çalışması yapılmıştır. Anketler aracılığıyla elde edilen bilgiler de istatistiki olarak değerlendirilerek alanın sosyal, kültürel ve fiziksel analizleri ortaya çıkartılmıştır. Yapılan ölçüm ve değerlendirmelerle OİDY’lerin rekreasyon potansiyelleri belirlenmiştir. Sahaların yüzeysel flora analizleri yapılmıştır. Ayrıca mevcut sayısal haritalar ve yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri kullanılarak, Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yardımıyla analiz ve sınıflandırmalar yapılıp Orman İçi Dinlenme Yerlerinin mevcut fiziki yapısı ayrıntılı olarak ortaya çıkarılmıştır. Son olarak çalışmada elde edilen bütün veriler genel olarak değerlendirilerek, her bir OİDY için, CAD tabanlı çizim programları kullanılarak, optimal öneri alan kullanımlarını gösterir planlamalar yapılmıştır.

Detaylar

 • Proje No
 • 01.4601-2013/2015-2016
 • Destekleyen
 • Orman Genel Müdürlüğü
 • Yayıncı
 • Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü
 • Yayınlandığı Platform
 • Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı


Köklerinde Hayatvar