Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Marmara Bölgesi' nde yayılış gösteren Tavşan memesinin (Ruscus aculeatus L.) farklı yetişme ortamı populasyonlarındaki etken madde miktarının belirlenmesi ve üretimi

Özet

Bu çalışmada Marmara Bölgesinde doğal olarak yetişen tavşan memesi popülasyonlarının etken maddelerinin içeriğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Marmara Bölgesi içinde tavşan memesinin yaygın olduğu Orman Bölge Müdürlükleri olan; İstanbul’dan 6, Bursa’dan 4, Adapazarı’ndan 4, Balıkesir’den 2 ve Çanakkale’den 2 olmak üzere toplam 18 popülasyon örneklenmiştir. Örneklenen popülasyonlardan toplanan rizomların etken madde analizi sonucuna göre Avrupa Farmakopesi’nde belirtilen ruskogenin (neoruskogenin ve ruskogenin karışımı) olarak ifade edilen toplam sapogenin miktarının %1’in üzerinde olması gerekliliğini; Bahçeköy, Biga, Karacabey, Poyrazlar, Gönen ve Kanlıca’dan alınan numunelerin sağladığı görülmüştür. Toplanan rizomlar fidanlıkta “Rastlantı Parselleri Deneme Desenine” göre biri kontrol olmak üzere 3 farklı kapalılıkta, 3 tekerrürlü olarak ekilmiştir. Fidanlıkta kurulan deneme deseninde ilk yıl %1 olan tutma oranının 2. ve 3. yılda daha da düştüğü, çıkan fidanların kuruduğu, kök sistemi geliştirmediği ve rizom oluşturamadığı gözlenmiştir. Doğal ortamdan alınan üst toprak örnekleri ile fidanlık üst toprağı istatiksel olarak karşılaştırıldığında; kil, toz ve kireç oranları açısından anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (P< 0,01). Bu bitki türü ile yapılacak sonraki çalışmaların farklı fidanlıklarda, farklı toprak tiplerinde, kapalılığın iyi olduğu doğal orman örtüsü altında ve rizomların kesilmeden denenmesinin daha uygun olacağı önerilebilir.

Detaylar

 • Proje No
 • 10.7702/2013-2016
 • Destekleyen
 • Orman Genel Müdürlüğü
 • Yayıncı
 • Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • Yayınlandığı Platform
 • Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı


Köklerinde Hayatvar