Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki meşe baltalıkları, orman içi meralarından hayvan beslenmesi yönünden faydalanma ve buna ilişkin ekonometrik araştırmalar

Özet

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun 15 ilini kapsayan bu çalışmada, söz konusu iki bölgede yıllık tüketilen kuru ot / Meşe yaprağı ve muhteviyatları / bileşiklerinin hayvan beslenmesindeki etkileri irdelenmiştir. Deneysel çalışmalar meşe yaprağında kuru madde, ham protein ve tanin miktarlarının, ot bileşiklerine nazaran daha fazla bulunduğunu ve bunların canlı hayvan ağırlık artışlarını kısıtladığı, hatta zehirlenmelere neden olduğunu göstermiştir. İki bölgedeki meşe baltalık ormanlarının aşırı tahrip edilmesi sonucu, meşe yaprağı / sürgün verimi azalmış, buna karşılık hayvan çoğalmasına parelel olarak, tüketim önemli derecede artmıştır. Bölgedeki çayır / mer'a kökenli yıllık ot ve meşe yaprağı tüketimleri ile hayvan sayısı ot / meşe yaprağı bileşikleri arasında, kuvvetli doğrusal ilişkiler saptanmıştır. Bu çalışma ile ilk defa anılan bölgelerdeki meşe baltalık ormanlarının hektardaki ağaç sayısına göre taşıyabileceği ortalama yaprak / sürgün sayısı, meşe yaprağının yem değerleri, yıllık meşe yaprağı verimi / tüketimi ve yaprağın bileşiklerine sayısal boyutlar kazandırılmıştır. Son olarak, bundan sonra konu ile ilgili yapılacak çalışmalara temel olabilecek verilerin üretildiğine işaret etmek istiyoruz.

Köklerinde Hayatvar