Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Doğu Karadeniz Bölgesi yakacak ve yarma sanayi odunlarının ster çevirme faktörleri ile zamana bağlı olarak ster ağırlıkları

Özet

Doğu Karadeniz Bölgesinin asli ağaç türlerinden Ladin (Picea orientalis), Göknar (Abies nordmanniana), Sarıçam (Pinus silvestris), Kayın (Fagus orientalis), Kızılağaç (Alnus barbata)'ın yakacak ve yarma sanayi odunları ile Ormangülü (Rhododendron ponticum) odunları bu çalışmada materyal olarak kullanılmıştır. Artvin, Trabzon ve Giresun Orman Bölge Müdürlükleri dahilindeki bu türlerden 1984 yılı mayıs- haziran aylarında araştırma için odunlar üretilmiştir. Denemeye hazırlanan üç yinemeli (üçer sterlik) örnek sterlerin odunlarında yakacak ve yarma sanayi odunlarının ster çevirme faktörleri bölgesel ortalamadeğerler olarak saptanmıştır. Ayrıca, bu odunların üretiminden sonra geçen zaman içinde orman içi rampaları ve orman dışı depolardaki ster istiflerinde periyodik ağırlıkları da bulunmuştur.

Detaylar

 • Yayın No
 • 182
 • Destekleyen
 • Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Yayıncı
 • Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Yayınlandığı Platform
 • Enstitüler Teknik Bülten Serileri


Köklerinde Hayatvar