Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Potasyum uygulamasının karaçam (Pinus nigra Arnold.) fidanlarının gelişimine etkisi

Özet

Bu çalışmanın amacı, farklı miktarlarda potasyum uygulamasının karaçam fidanlarının gelişimine etkilerini belirlemektir. Çalışma Eskişehir Orman Fidanlık Müdürlüğü serasında, polietilen torbalarda perlit ortamına ekimi yapılan Afyonkarahisar-Ahırdağı orjinli karaçam tohumlarından yetiştirilmiş 1+0 yaşlı fidanlarda yürütülmüştür. Çalışma kapsamında farklı miktarda (0, 23, 35, 47, 100 ve 150 ppm) potasyum uygulamalarına tabi tutulan fidanların besin içerikleri ile kök boğazı çapı, fidan boyu, kök uzunluğu, yan kök sayıları ve fidan ağırlıkları belirlenmiştir. Elde edilen veriler ANOVA ve KruskalWallis testi ile değerlendirilmiştir. Uygulanan potasyumun miktarına bağlı olarak fidanlarda boy, kök boğazı çapı ve yan kök sayılarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değiştiği belirlenmiştir. En iyi boy ve çap gelişimi 23 ppm işleminde, en fazla yan kök oluşumu ise 100 ppm işleminde elde edilmiştir. Sonuç olarak karaçam fidanlarında potasyum uygulaması ile çap ve boy gelişimi daha iyi, yan kök sayısı daha fazla olan fidanlar elde edilerek kurak ve yarı kurak bölge ağaçlandırmalarında başarının artması sağlanabilir.

Detaylar

 • Sorumlu Yazar e-mail
 • comezozden@gmail.com
 • Sorumlu Yazar İletişim
 • Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları
 • Cilt, Sayı, No
 • Cilt: 6, Sayı: 1, Sayfalar: 77-86
 • DOI
 • doi.org/10.17568/ogmoad.522323
 • ISBN, ISSN
 • 2149-0783
 • E-ISBN, E-ISSN
 • 2149-0775
 • Destekleyen
 • Orman Toprak ve Ekoloji Araştıma Enstitüsü
 • Yayıncı
 • Orman Genel Müdürlüğü
 • Yayınlandığı Platform
 • Ormancılık Araştırma Dergisi


Köklerinde Hayatvar