Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Manisa-Spil Dağı’ndaki biyolojik çeşitliliği korumanın ekonomik değerinin belirlenmesi

Özet

Biyolojik kaynaklar ve çeşitliliği, ekosistemlerin sağladığı hizmetlerin temelini oluşturan önemli kaynaklardan biri olarak değerlendirilmektedir. Orman kaynaklarının bu yönüyle toplumsal refaha katkısı doğal kaynaklar içinde önemli bir yere sahip olup bu katkının değerlendirilmesine yönelik teknikler ve çalışmalar önem kazanmaktadır. Bu araştırmada, Ege Bölgesi içinde sanayileşme ve kentleşmenin etkilerinin artmakta olduğu Manisa ilinde önem kazanan Spil Dağı çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Spil Dağı’ndaki biyoçeşitliliğin sağladığı hizmetlerin devamlılığını ve çevresinde yaşayanlarca önemini ortaya koymak amaçlanmıştır. Manisa il merkezinde yaşayan ve Spil Dağı’nı ziyarete gelen 444 birey ile yüz yüze görüşme tekniğiyle anket yapılmış ve Spil Dağı biyoçeşitliliğinin korunmasının toplumsal refaha katkısını belirlemek amacıyla koşullu değerleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları ile Spil Dağı biyoçeşitliliğini korumanın yıllık değeri 5.220.000 TL olarak tahmin edilmiştir.

Detaylar

 • Sorumlu Yazar e-mail
 • hadiyebasar@ogm.gov.tr
 • Sorumlu Yazar İletişim
 • Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Cilt, Sayı, No
 • Cilt: 6, Sayı: 1, Sayfalar: 59-71
 • DOI
 • doi.org/10.17568/ogmoad.446331
 • ISBN, ISSN
 • 2149-0783
 • E-ISBN, E-ISSN
 • 2149-0775
 • Destekleyen
 • Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Yayıncı
 • Orman Genel Müdürlüğü
 • Yayınlandığı Platform
 • Ormancılık Araştırma Dergisi
 • Coğrafi Konum(lar)
 • Ege,


Köklerinde Hayatvar