Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Türkmen Dağı’ndaki bazı odun dışı orman ürünlerinin potansiyel dağılımı

Özet

Bu çalışma Türkmen Dağı’nda doğal yayılışı olan odun dışı orman ürünlerinin potansiyel dağılım haritalarının elde edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda ekonomik değeri olan Cistus laurifolius, Crataegus monogyna subsp. monogyna, Crataegus orientalis, Rosa canina, Salvia tomentosa ve Thymus longicaulis türleri hedef türler olarak belirlenmiştir. Arazi çalışmaları 693 örnek alanda gerçekleştirilmiştir. Yükselti, eğim, bakı, anakaya, topografik pozisyon indeksi ve bioiklim verileri açıklayıcı değişken olarak kullanılmıştır. Modelleme süreçlerinde Genelleştirilmiş Eklemeli Model (GEM) ile Sınıflandırma ve Regresyon Ağacı Tekniği (SRAT) kullanılmıştır. Bütün türlerin en iyi dağılım modelleri GEM ile elde edilmiştir. Yükselti, dağılım modellerine katkı yapan en önemli değişken olmuş, bunu anakaya, yağışın mevsimselliği (Bio15) ve topografik pozisyon indeksi izlemiştir. Elde edilen modeller coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak yaygınlaştırılmış ve böylece bütün hedef türlerin potansiyel dağılım haritaları elde edilmiştir.

Detaylar

 • Sorumlu Yazar e-mail
 • rizakaratas@ogm.gov.tr
 • Sorumlu Yazar İletişim
 • Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları
 • Cilt, Sayı, No
 • Cilt: 6, Sayı: 1, Sayfalar: 15-28
 • DOI
 • doi.org/10.17568/ogmoad.424010
 • ISBN, ISSN
 • 2149-0783
 • E-ISBN, E-ISSN
 • 2149-0775
 • Destekleyen
 • Orman Toprak ve Ekoloji Araştıma Enstitüsü
 • Yayıncı
 • Orman Genel Müdürlüğü
 • Yayınlandığı Platform
 • Ormancılık Araştırma Dergisi


Köklerinde Hayatvar