Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Okaliptus yetiştiriciliği

Özet

Okaliptüs ülkemize 1885 tarihlerinde yabancı tür olarak ithal edilmiştir. O tarihten bu yana Ege ve Akdeniz sahillerinde hızlı gelişmesi dikkati çekerek şahıs ve devlet arazilerinde yapılan ağaçlandırmalarda kullanılmıştır. Suyu sevmesi ve taban suyunun yüksek olduğu yerlerde diğer ağaç türlerine nazaran daha iyi gelişme göstermesi okaliptus’un bataklık ağacı olarak nitelenmesine sebep olmuştur. Ancak okaliptus’un bu şekilde değerlendirilmesi elde edilecek kazancı asgari düzeye indirmekte ve başarısızlıklara sebep olmaktadır. Bu gün Dünya’da odun hammaddesi açığını kapatmak için kullanılan hızlı gelişen orman ağacı türlerinin başında okaliptüs gelmektedir, denebilir. Anavatanı olan Avustralya dışında 4 milyon hektar saha, okaliptüs ile ağaçlandırılmıştır. Ülkemizde ise okaliptus'la ağaçlandırılan saha 12 000 Ha. civarındadır. Yer seçiminin iyi yapıldığı yerlerde çok güzel gelişme gösteren özel ve kamu sektörüne ait okaliptüs ağaçlandırmaları mevcuttur. Yurdumuzda okaliptusla ilgili bilimsel çalışmalara programlı olarak 1968 yılında başlanmıştır. Günümüzde modern teknolojinin ürettiği makina, alet ve ekipmanlarla tekniğine uygun okaliptüs yetiştiriciliği yapmak çok basite indirgenmiştir. Yeterki konunun uzmanları ile ilişki kurulup, yapılacak ağaçlandırmanın arazi hazırlığından hasadına kadar yapılan çalışmalarda okaliptus’un istediği şartlar yerine getirilsin. Bu uygulanabildiği takdirde birim alandan alınacak hasılada önemli derecede artış sağlanabilmektedir. Okaliptüs ağaçlandırmaları, fakir, bataklık, çorak arazilerden kaçınarak veya bu gibi yerler ıslah edilerek, yapılmalıdır. Şunu da akıldan çıkarmamak gerekir ki okaliptüs; kullanılmayan, hiç bir şey yetiştirilemeyen toprakların ağacı değildir. Bu kitapçık sîzlere teknik ve verimli okaliptüs işletmeciliğinin ön bilgilerini verecek, yapacağınız çalışmalarda sizlere rehber olacaktır.

Detaylar

Köklerinde Hayatvar