Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Melezkavak yetiştiriciliği

Özet

Kavak yetiştiriciliği, halkımızın çok uzun yıllardan beri uyguladığı yaygın bir odun üretme işletme­ciliğidir. Bilindiği üzere bu çalışmanın teknik gayesi pazar ihtiyaçlarına en uygun özellik ve boyutlarda odun üretmek, ekonomik gayesi ise kârlılıktır. Mev­cut koşulların gerektirdiği pazar istekleri, özellikle halkımızın benimsediği yerli selvi kavağı (Karaka­vak) yetiştirme tekniğine ve dolayısıyle yetiştirme­nin ekonomisine geleneksel bir şekil vermiştir. Çift­çimiz deneyimleri ile edindiği bilgilere dayanarak asırlardan beri kavağı ürete gelmiş ve emniyetle kullanarak ince kısımlarına kadar kıymetlendirme imkân ve şartlarını yaratmıştır. Ancak yurdumuzda ve daha genel bir deyimle birçok ülkede modern ve teknik kavakçılığın içerdiği sorunlar incelenmiş, uygulanması gereken üretim şekillerinin teknik şartları ve ekonomik yönleri açıklığa kavuşturulmuştur. Bugün modern ve teknik kavak yetiştirme metodlarının bilinçli uygulanması ile üreti­min kalite ve miktarının yükseltilmesi mümkündür. Kavak ağaçlarını bir kenara dikip 15-20 yıl sonra ke­silen ağaçlar olarak düşünmemek gerekir. Bahçemiz­de meyvesi için yetiştirdiğimiz meyve ağacı ne ise, kavak ağacını da aynı şekilde düşünmek gerekir. Meyve ağacının ürünü elma veya armut ise kavağın da ürünü odundur. Kavak ağacından daha bol ürün elde edebilmek için fidan seçiminden, olgun hale ge­lip kesilinceye kadar geçen sürede gerekli olan bakımların çok iyi yapılmalıdır. Kitapçıkta modern ve teknik kavak yetişti­riciliği kısaca anlatılmıştır.

Detaylar

Köklerinde Hayatvar