Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Kavak ağaçlandırmalarında budama

Özet

Ülkemizin hemen her yöresinde yoğun olarak kavakçılık yapıl­makta ve yurt sathında yetiştiriciler tarafından yılda ortalama 2 mil­yon metreküp civannda kavak odunu üretilmektedir. Bilindiği gibi Budama kaliteli gövde elde etmede önemli bir bakım tedbiridir. An­cak halen gerek yerli karakavak ve gerekse melez kavak klonlan ile kurulmuş kavaküklarda, ölçülü bir budama tekniğinin varlığından bahsetmek son derece güçtür. Bu kitapta kavaklıklarda budama ile ilgili olarak genellikle yapılan uygulamalar ele alınmıştır. Bölümleri: 1) Giriş, 2) Budamanın tarifi ve amacı, 3) Budamaya etkili faktörler, 4) Budamada yanlışlıklar, 5) Budama nasıl yapılmalıdır, 6) Budamada dikkat edilecek hususlar, 7) Budama zamanı, 8) Budama aletleri

Detaylar

Köklerinde Hayatvar