Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Döner sermayeli Orman İşletmeleri açısından amortisman yöntemleri ve finansal sonuçları

Özet

Orman İşletmelerinin sahip oldukları varlıkların büyük bölümünü duran varlıklar oluşturur. Bunlar için her yılın sonunda belirli yönteme göre amortisman payı ayrılır. Türkiye'de vergi mevzuatı işletmelerin uygulayacakları amortisman yöntemlerini belirlemiştir. Ama işletmeler amortisman yöntemini seçmede serbest bırakılmıştır. İşletmeler bu kolaylıktan yararlanarak seçecekleri amortisman yöntemi sayesinde, dönem kârlarını ve dolayısıyla ödeyecekleri vergi miktarını etkileme olanağına sahip olmaktadırlar. Çalışmada, vergi mevzuatının öngördüğü amortisman yöntemlerinden hangisi orman işletmeleri tarafından kullanılırsa, vergi ödemeleri bakımından işletmeler lehine bir durum oluşturacağı sorusuna yanıt aranmıştır. Bu amaçla önce duran varlıklar ve amortisman yöntemleri tanıtılmış, ardından amortisman yöntemlerinin nakit akışına etkileri incelenerek uygun yöntem ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Detaylar

 • Cilt, Sayı, No
 • Cilt: 25, Sayı: 1, Sayfalar: 2-21
 • Yayıncı
 • Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • Yayınlandığı Platform
 • Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri


Köklerinde Hayatvar