Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

 • Konu (IUFRO)

  Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

 • Konu (OXFORD)

  Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Özet

Kavakçılık ekonomisine giriş (bir kavaklık bilânçosu)

Özet

Kavak yetiştiriciliği odun üreten bir toprak işletmeciliğidir ve işletmenin teknik gayesi pazar ihtiyacına en uygun vasıf ve boyutlarda odun üretmek, ekonomik gayesi ise en yüksek karlılıktır. Özel vasıflı bir tak1m çalışmaları icap ettiren kavakçılıkta arazi seçimi, uygun kavak klonunun tesbiti, aralık-mesafe düzeni, toprak işleme, gübreleme, sulama, zirai ara kültür, budama, anti-paraziter mücadele ve nihayet kökleme ve tomruklama gibi işler başlıca teknik işlemlerdir. İşletmenin toprak sermayesi, 10-30 yıllık idare müddeti boyunca sermaye hareketleri (giderler) ve nihayet pazarlama ve satış sorunları ise ekonomik işlemlerdir. Kavakçılıkta ürnler uzun bir devrenin (10-30 sene) sonunda hasat edilir. Bu sebeple, iyi bir ön planlama zaruridir. Bu uzun devrede uygulanacak teknik ve ekonomik operasyonların bilgili, temkinli ve iktisadi olmaları lazımdır. Ancak bu şekilde mümkün olabilen yüksek karlılığa ulaşılabilir. Böyle uzun bir.istihsal devresine sermaye, emek ve teşebbüsünü koyacak Kavak yetiştirisi ne kazanabileceğini, hiç olmazsa ana hatlarıyla önceden bilebilmelidir. İşte araştırmanın gayesi, lokal bile olsa, Kavak yetiştiricisine örnek verebilmek ve bunu kendi şartları ile karşılaştırmak suretiyle sonuç çıkarmasını sağlamaktır. Araştırmanın yapıldığı Populus x euramericana I-214 ağaçlandırması Kavak Araştırma Enstitüsü'ne ait arazide (1959) 5x8m, 6x6m, 5x5m ve 3x4 m aralık-mesafesi ile kurulmuştur. Gelecek faizler %5 ve %7 oranlarına göre hesaplanmıştır.

Detaylar

 • Yayın No
 • 3-19
 • Destekleyen
 • Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü
 • Yayıncı
 • Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • Yayınlandığı Platform
 • Enstitüler Teknik Bülten Serileri


Köklerinde Hayatvar