Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Araştırma Makalesi Tüm Metin

Çalışmada, karaçam orijin denemesine ait Batı Akdeniz Bölgesi’nde Söğütdağı-Keçiborlu (1150m) ve Söğütdağı-Keçiborlu (1400m) ve Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Mut-Dağpazarı (1350m) deneme alanlarından 21. yıl sonunda elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Doğal karaçam tohum meşçerelerinden 36 adet orijin seçilmiştir. İki yaşındaki fidanlar rastlantı blokları deneme desenine uygun 3 yinelemeli ...

Sorumlu Yazar
Selma COŞGUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2007
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Gölcük Gölü Tabiat Parkı 5.925ha büyüklüğünde olup 1.087ha kesimini Gölcük Gölü havzası kapsamakta ve Havzadaki yüzeysel akışlar Gölcük Gölü’nün tek su kaynağıdır. Havza ekolojik koşullar bakımından zengin olmasına rağmen, su verimini etkileyen yenilenebilir doğal kaynaklar havzanın özelliklerine uygun yönetilmemektedir. Çalışmada, Gölcük Gölü havzasındaki gölün ...

Sorumlu Yazar
Ayten EROL
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2005
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Çalışmada 1997 yılında Isparta-Keçiborlu İlçesindeki kükürt maden ocakları üzerinde kurulan kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve Toros sediri (Cedrus libani A. Rich.) ağaçlandırmalarının 7 yıllık gelişme performansları değerlendirilmiştir. Değirmendere, Kumludere, Senir ve Senirkent olmak üzere 4 deneme alanından örnekler alınmıştır. Kükürt etkisinin görülmediği Senir deneme alnından kızılçam, Senirkent deneme ...

Sorumlu Yazar
Süleyman GÜLCÜ
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2007
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Makalede, 1995 ve 1996 yıllarında tam 1 yıl ara ile 2 taşkın felaketi yaşamış olan Isparta-Senirkent’in konumu ve taşkınlar hakkında bilgi verilmiş, alınmakta olan ve alınması gerekli önlemler anlatılmıştır.

Sorumlu Yazar
Yalçın YEŞİLKAYA
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 1996
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Çalışma ile Atlas sediri, Lübnan sediri ve Kıbrıs sediri’ne ait yıllık artım farklılıklarının belirlenmesi hedeflenmiş, 1996 yılında tesis edilen adaptasyon denemesi altlık olarak kullanılmış; Elmalı ve İsparta’da tesis edilen 2 deneme alanında yürütülmüştür. Elmalı deneme alanında 25, Isparta deneme alanında 21 orijine ait fidanlarla denemeler tesis edilmiştir. ...

Sorumlu Yazar
Selma COŞGUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2011

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar