Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

Arama Sonuçlarınız

Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışma ile, Atlas sediri, Lübnan sediri ve Kıbrıs sediri'ne ait bazı orijinlerin Batı Akdeniz Bölgesi'ne adaptasyonlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. 1996 Mart ayında Elmalı ve Isparta yörelerinde kurulan denemelerin ll. yıl sonuçlarına göre; her iki deneme alanında da, gerek yaşama oranı, gerekse büyüme bakımından en başarılı orijinler Toros ...

Sorumlu Yazar
Selma COŞGUN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2009
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışmada, Göller bölgesini temsilen Isparta'da kurulmuş olan deneme alanlarında bulunan kavak ve söğüt klonlarının, büyüme performansları ve yonga levha yapımına uygunlukları araştırılmıştır. 24 kavak klonu ile 11 söğüt klonu 8. yıl sonunda çap, boy, yaşama yüzdesi ve bunların kombinasyonuna dayalı indeks değerler yönünden karşılaştırmalara tabi tutulmuştur. İndeks ...

Sorumlu Yazar
Korhan TUNÇTANER
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2002
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Göller Bölgesinde 36 yerli karaçam orijini üzerinde fenolojik gözlemler yürütülmüştür. Orijinler arasında tomurcuk açma ve tomurcuk bağlama tarihleri bakımından istatistik açıdan önemli ve anlamlı farklar bulunmuştur. Karaçam'da fidan yaşama yüzdesinin orijinlerden etkilenmediği, boy büyümesinin ise anlamlı olarak etkilendiği ortaya çıkmıştır.

Sorumlu Yazar
Yalçın YEŞİLKAYA
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1998
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada, kolaylıkla uygulanabilecek morfolojik özelliklerden fidan boyu ve kök boğazı çapı esas alınarak kalite sınıfları ayrılmıştır. Fidanların kök boğazı çapı 3 düzeyde ve boyu 3 düzeyde olmak üzere 9 kalite sınıfı oluşturulmuştur. Bu kalite sınıflarının, tutma başarısı, yaşama ve gelişme üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırmada, fidan kalite sınıflarının her ...

Sorumlu Yazar
Mustafa KIZMAZ
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1993
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada, 8 kavak klonunun Cytospora chrysosperma fungusuna karşı duyarlılık düzeyleri test edilmiştir. En duyarlı klonlar 77/10, Samsun ve 67/1 klonları; en dayanıklılar ise I-214, Anadolu ve 64/13 klonları olarak bulunmuştur. Bu reaksiyon çalışmasında sonbaharda dikilip inoküle edilen fidanlarda daha çok zarar görülmüştür. En az etkilenen, 2 yaşlı-ilkbaharda dikilip inoküle edilen ...

Sorumlu Yazar
Kazım ULUER
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1998
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Değişik dikim aralıklarıyla 1974 sonlarında kurulmuş deneme kavaklıklarından elde edilmiş veriler dikim aralıklarının çap, boy, hacim ve büyümeye 10 yıllık etkilerini incelemek amacıyla değerlendirilmiştir. Deneme kavaklıkları Türkiye'nin 3 değişik bölgesindeki İzmir, Selçuk ve lsparta'da 2'şer rastlantı bloku ile kurulmuş ve her blok 3x2m - 6x6m dikim ...

Sorumlu Yazar
Hüseyin Z. USTA
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1985
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Türkiye'de 12 bölgede kurulan Karaçam (Pinus nigra Arn. ssp pallasiana (Lamb.) Holmboe) orijin denemeleri 9 yaşında değerlendirilmiştir. Değerlendirme, Bölge seviyesinde zayiat ve boy büyümeleri üzerinde yapılmıştır. İç Anadolu ve Doğu Akdeniz Bölgelerinde hem en yüksek oranda zayiat (%85) ve hem de en az boy büyümesi tesbit edilirken, Marmara ...

Sorumlu Yazar
Yaşar ŞİMŞEK
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1995
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Karaçam Orijin Denemeleri, Ormancılık Araştırma Enstitüsünce 1984 ilkbaharında İç Anadolu, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Marmara Bölgeleri olmak üzere Türkiye genelinde toplam 24 adet deneme alanında kurulmuş ve 36 orijin kullanılmıştır. Tohumlar 1981-1982 yıllarında mevcut tohum mesçerelerinden toplanmıştır. Denemeler tesadüfi bloklar deneme desenine göre 3 yinelemeli olarak kurulmuş ve yinelemelerde ...

Sorumlu Yazar
Şükran GÖKDEMİR
Yayıncı Kuruluş
İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2012
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışmada, Kavakçılık Araştırma Müdürlüğüne ait Karakavak (Populus nigra L.) gen bankasındaki klonların fidanlık aşamasında büyüme ve bazı morfolojik karakterleri incelenmiştir. Ayrıca bu karakterlere ait bazı genetik parametreler tespit edilmiştir. Bu amaçla fidanlık aşaması denemeleri Kırşehir, Kütahya, Konya, Isparta ve Erzurum'da kurulmuştur. Deneme alanlarında kontrol ...

Sorumlu Yazar
Teoman KAHRAMAN
Yayıncı Kuruluş
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2011

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Böcek ve Mantarlar
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Daha Fazla Sonuç…
Köklerinde Hayatvar