Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

8 Sonuç Bulundu

Arama Sonuçlarınız

Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu araştırma, Bursa-Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü Kızılçam ormanlarının doğal gençleştirilmesindeki başarısızlık nedenlerinin saptanması amacıyla, 1989-1993 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Gençleştirme uygulamaları iki ...

Sorumlu Yazar
Burhanettin UMUT
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1996
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışma, 1986-1993 yılları arasında, iki tabakalı karaçam (Pinus nigra) meşcerelerinde uygulanan silvikültürel müdehaleler sonucunda, öncü gençliklerden meydana gelmiş olan alt tabakadan yararlanabilme konusunda kriterleri saptayabilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Her biri bir dö...

Sorumlu Yazar
Burhanettin UMUT
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1996
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışma ile Göreme Milli Parkı'nın florası ortaya çıkmıştır. Alandan 1151 bitki örneği toplanmış, tür ve tür altı düzetde 674 takson tesbit edilmiştir. Bu taksonlardan 116?sı (% 17) Türkiye için endemiktir. Endemik türlerden 3 tanesi de ç...

Sorumlu Yazar
Burhanettin UMUT
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1996
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışma, Antalya, Muğla ve Nazilli Orman İşletme Müdürlüklerinde gençlik çağındaki doğal kızılçam meşcerelerinde uygulanan değişik silvikültürel işlemlerin, fidanların büyümesi ve yaşama yüzdesi ü...

Sorumlu Yazar
Burhan CEYLAN
Yayıncı Kuruluş
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 1996
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışma, 1986-1995 arasında sırıklık çağındaki kayın meşcerelerinde uygulanacak silvikültürel müdahalelerin kriterlerini saptayabilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Her biri 25x25 m ebadındaki 27 adet deneme alanı, Karabük Büyükdüz Araş...

Sorumlu Yazar
Burhanettin UMUT
Yayıncı Kuruluş
İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2000
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışma, 1991-1995 arasında gerçekleştirilmiş; 1 tohum meşceresi ve 1 doğal gençleştirme sahası olan 2 ayrı kapalılıktaki meşcerede 3 yinelemeli olarak toplam 24 deneme parselinde yürütülmüştür. Parsellerde eğrelti otlarına topukla ezme, elle yolma, ...

Sorumlu Yazar
Burhanettin UMUT
Yayıncı Kuruluş
İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2000
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Kütahya, İzmir ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında bulunan Simav, Tavşanlı, Bayındır, Yılanlı ve Yatağan Orman İşletmelerinde gençleştirme çağına gelmiş karaçam meşçerelerinde bakı, bonitet, kapalılık ...

Sorumlu Yazar
Orhan ÇELİK
Yayıncı Kuruluş
İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2002
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışma bugüne kadar yapılan uygulamalar ile istemeden de olsa bozulmuş kayın koru ormanlarının sürgünden gelen fertleriyle yeniden tesis edilebilirlik imkanlarını ortaya koymak amacıyla 1995-2001 yılları arasında ge­çekleştirilmiştir. Çalışmanı...

Sorumlu Yazar
Orhan ÇELİK
Yayıncı Kuruluş
İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2002

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar