Bilimsel Yayınlar Veri Tabanı

Ormancılık ile İlgili Yayınları İçerir

1.600'ün üzerinde Tam Metin ve Özet'e Erişim.

  • Konu (IUFRO)

    Konu Başlığı Seçiniz (IUFRO Desimal)

  • Konu (OXFORD)

    Konu Başlığı Seçiniz (OXFORD Desimal)

17 Sonuç Bulundu

Arama Sonuçlarınız

Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Ülkemizde %962sı insanlar tarafından çıkarılan orman yangınları, kamuoyunun dikkatini en çok çeken maddi ve manevi önemli zararlara yol açan olaylardandır. Bu çalışmada, yangına duyarlı kuşakta yer alan Akdeniz Bölgesinde, en çok orman yangınına sahne ...

Sorumlu Yazar
Mehmet Ali BAŞARAN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2002
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Son buzul çağının etkisiyle Avrupa'da nesli tükenen alageyik (Dama dama L. 1758) birçok araştırmacıya göre Anadolu'dan tekrar Avrupa ve oradan tüm dünyaya yayılmıştır. Türkiye'de 1960'lı yıllarda birçok bölgede yaş...

Sorumlu Yazar
Halil SARIBAŞAK
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2005
Tebliğ Tüm Metin

Türkiye’de üniversiteler dışında ilk ormancılık araştırma çalışmaları 1951 yılında Bolu’da kurulan “Teknik Orman Araştırma İstasyonu Şefliği" ile başlamıştır. Bu kurum 1955 yılı Temmuz ayında Ankara’ya taşınmış ...

Sorumlu Yazar
Yusuf CENGİZ
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
BAORAM 50. Yılı Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, 2008
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada, Elmalı Sedir Araştırma Ormanı'nın florası, vejetasyonu, faunası ve toprak özellikleri belirlenmiş ve elde edilen bilgiler yardımıyla alana ait CBS ortamında veri tabanı oluşturulmuştur. Araştırma alanında 2'si Pteridophyta (eğreltiler), 743'ü Spermatophyta (...

Sorumlu Yazar
Mehmet Ali BAŞARAN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2008
Tebliğ Tüm Metin

Canlı varlık olan ormanlar, açıkta bulunması nedeniyle canlı ve cansız birçok tehlikeyle karşı karşıyadır. Orman içindeki nüfusun baskısı yanında rekreasyon, turizm ve ikinci konutlar gibi günden güne artan ve farklılaşan insan ...

Sorumlu Yazar
Halil SARIBAŞAK
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
BAORAM 50. Yılı Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, 2008
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Bu çalışma, Antalya’nın Elmalı ilçesindeki Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı’na özgü endemik bitki türlerini kapsamaktadır. Dünya üzerinde sadece Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı’nda yayılış gösteren bu türler Türkiye Florası’nda yer alan ...

Sorumlu Yazar
İsmail Gökhan DENİZ
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2010
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Yaban keçisi (Capraa egagrus aegagrus) ülkemizde yaşayan memelilerden biri olup, Datça Yarımadasından başlayarak Toros Dağları boyunca Güneydoğu, Doğu ve Karadeniz dağlarından Gürcistan sınırına kadar yaklaşık 3,5 milyon hektar sahada ...

Sorumlu Yazar
Halil SARIBAŞAK
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2010
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Bu çalışmada Antalya-Düzlerçamı Orman İşletme Şefliği alanının fonksiyonlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sahasının 1997 yılında yapılan orman amenajman planına göre genel alanı 29.184.8 ha, orman alanı 1.8891.3 ha (%64.7), prodüktif ...

Sorumlu Yazar
Mehmet Ali BAŞARAN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2010
Teknik Bülten Tüm MetinTek Yaprak

Çalışmada, Bük Lütfi Büyükyıldırım Araştırma Ormanı'nın florası, vejetasyonu, faunası ve toprak özellikleri belirlenmiş ve elde edilen bilgiler yardımıyla alana ait Cografi Bilgi Sistemi ortamında bir veri tabanı oluşturulmuştur. ...

Sorumlu Yazar
Mehmet Ali BAŞARAN
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Teknik Bülten Serileri, 2010
Araştırma Makalesi Tüm Metin

Çalışmada, Serik ve Manavgat bölgelerindeki değişik tarihlerde yangına maruz kalmış kızılçam (Pinus brutia) ormanlarındaki floristik yapı belirlenmiştir. Çalışma alanları olarak, yangın sonrası 1, 2, 3, 4, 7, 12, 20 ve 40 yaşlarında olan alanlar ile yaşlı bir meşç...

Sorumlu Yazar
Ali KAVGACI
Yayıncı Kuruluş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın
Enstitüler Araştırma Dergisi Serileri, 2011

Aramanızı Detaylandırın

Sonuçlarınızı Sıralayın
Yayın Türleri
Yazarlar
Yayıncı Kuruluşlar
Yayın Platformu
Bitkiler
Yaban Hayatı
Coğrafi Bölgeler
OGM Daire Başkanlıklarına Dağılım
ÇEM Daire Başkanlıklarına Dağılım
DKMP Daire Başkanlıklarına Dağılım
OGM Bölge Müdürlüklerine Dağılım
OGM İşletme Müdürlüklerine Dağılım
Köklerinde Hayatvar